Uniwersystet Jagielloński

26. października 2019r.

9.00 – 9.45 Zajęcia organizacyjne

9.45 – 10.30 Wprowadzenie do systemu zamówień publicznych M. Smaga

10.45 – 13.00 Zasady wydatkowania środków publicznych M. Smaga

14.00-18.45 Ustawa PZP – definicje, obowiązek stosowania, wyłączenia B. Artymowicz

 

16. listopada 2019r.

9.00 – 11.15 System zamówień publicznych, źródła prawa M. Stręciwilk

11.30 – 13.00 Zasady udzielania zamówień publicznych M. Stręciwilk

14.00 – 17.00 Zasady udzielania zamówień publicznych M. Stręciwilk

 

30. listopada 2019r.

9.00 – 10.30 Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami B. Artymowicz

10.45 – 13.00 Elektronizacja zamówień publicznych B. Artymowicz

14.00 – 18.00 Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające ich spełnianie B. Artymowicz

 

14 grudnia 2019r.

9.00 – 13.00 Prawo cywilne, Z. Miczek

14.00 – 18.00 Prawo cywilne Z. Miczek

 

11. stycznia 2020r.

9.00 – 13.30 Organizacja zamówień u zamawiającego M. Winiarz

14.30 – 16.00 Zasady etyki urzędniczej P. Cząstka

16.15 – 18.30 Specyfika Zamówień publicznych w projektach finansowanych ze środków UE H. Guz

 

25 stycznia 2020r.

9.00 – 13.00 opis przedmiotu zamówienia M. Smaga

14.00 – 15.30 Szacowanie wartości zamówienia M. Smaga

15.45 – 18.45 Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych J. Raglewski

 

7. marca 2020r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

14.00 – 18.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

 

21. marca 2020r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

14.00 – 18.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

 

4. kwietnia 2020r.

9.00 – 13.30 Kryteria oceny ofert M. Smaga

14.30 – 18.30 Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych i zielone zamówienia publiczne I. Fundowicz

 

5. kwietnia 2020r.

9.00 – 13.45 Umowy w zamówieniach publicznych A. Juszczyk

 

25. kwietnia 2020r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

14.00 – 18.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

 

25. kwietnia 2020r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

14.00 – 18.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

 

16. maja 2020r.

9.00 – 13.30 Warsztaty

14.30 – 19.30 Warsztaty

 

17. maja 2020r.

9.00 – 13.30 Warsztaty

 

30. maja 2020r.

9.00 – 10.30 – Kontrola w administracji  M. Kotulski

10.45 – 13.45 Kontrola zamówień publicznych I. Fundowicz

14.30 – 17.00 Szczególne procedury – zamówienia na usługi społeczne, konkurs, umowa ramowa M. Winiarz

 

6. czerwca 2020r.

9.00 – 12.00 Zamówienia sektorowe K. Jakubowicz

13.00 – 18.30 Środki odwoławcze M. Stręciwilk

 

7. czerwca 2020r.

9.00 – 13.00 Środki odwoławcze M. Stręciwilk

 

20. czerwca 2020r.

9.00 – 13.00 Dyscyplina finansów publicznych M. Winiarz

14.00 – 18.45 Warsztaty

 

21. czerwca 2020r.

9.00 – 13.30 Warsztaty

14.00 – 15.30 Egzamin