Uniwersystet Jagielloński

Konferencja ,,Praktyczne problemy w stosowaniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – refleksje po roku doświadczeń” pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 14 czerwca 2019 r.

Ramowy program Konferencji:

09:00-10:00 Rejestracja uczestników Konferencji

10:00-10:30 Uroczyste otwarcie Konferencji

10:30-12:00 Wystąpienia Prelegenów:

                        Weronika Kowalik – Dyrektor Zespołu ds. Sektora Prywatnego UODO
                                                         ,,Omówienie zmian w przepisach Prawa bankowego i Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
                                                         dokonanych mocą ustawy zmieniającej w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o
                                                         ochronie danych – doświadczenia i perspektywy”

                        Piotr Drobek – Dyrektor Zespołu Analiz i Strategii UODO, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
                                                 w Warszawie
                                                 ,,Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w świetle RODO i przepisów krajowych – wybrane zagadnienia”

                        Dyskusja

                        Moderator: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

12:00-12:30 Przerwa

12:30-14:00 Wystąpienia Prelegentów:

                        adw. dr Maciej Kawecki (Gość Honorowy) – Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
                                                         ,,Mechanizmy samoregulacji rynkowej jako kierunek rozwoju prawodawstwa unijnego na przykładzie ochrony
                                                          danych osobowych”

                        r.pr. Andrzej Lewiński – Prezes Fundacji im. Józefa Wybickiego na rzecz obrony prywatności, godności i wolności człowieka,
                                                                 Przewodniczący Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych KIG, Zastępca GIODO w III, IV i V kadencji
                                                    ,,Wybrane problemy w stosowaniu przepisów ochrony danych osobowych w świetle Ogólnego Rozporządzenia
                                                    (RODO), ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z
                                                    zapewnieniem stosowania Rozporządzenia 2016/679 – propozycje ulg w stosowaniu przepisów ochrony
                                                    danych osobowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw”
                                                
                        Dyskusja

                        Moderator: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka – Kierownik Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
                                                                                              Jagiellońskiego 

14:00-14:30 Przerwa

14:30-16:00 Wystąpienia Prelegentów:

                        Jarosław Feliński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych
                                                           „Ilustracja wprowadzenia inspektora w strukturę organizacji wg RODO – studium przypadku”
                                                           Zagadnienia:
                                                           1. kryteria wyznaczenia inspektora w praktyce AD – sytuacja problemowa
                                                           2. wypełnienie zadań organizacyjnych w świetle RODO i UODO – przedmiot audytu
                                                           3. perspektywy i zagrożenia w działaniach inspektora

                         r.pr. Anna Rajchel ,,Ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji – wybrane zagadnienia”

                         Dyskusja

                         Moderator: dr Paweł Woroniecki – Katedra Polityki Gospodarczej, Kierownik studiów podyplomowych ,,Bezpieczeństwo informacji w
                                                                               administracji i biznesie”

16:00 Zakończenie Konferencji