Uniwersystet Jagielloński

Katedra Prawa Natury, Ekonomii i Polityki

ks. prof. Bonifacy Garycki 1778 – 1780

Katedra Prawa Natury, Ekonomicznego, Politycznego i Narodów

ks prof. Antoni Popławski 1780 – 1796

prof. Józef Januszewicz 1796-1798

prof. prowizorialny Józef Sołtykowicz 1798 – 1800

substytut adw. Józef Niemetz 1800-1805

prof. Karol Appeltauer 1805 – 1809

Katedra Prawa Natury, Politycznego, Narodów i Ekonomii Politycznej

prof. Józef Januszewicz 1809-1810

vacat 1810/1811

Katedra Prawa Natury i Ekonomii Politycznej Ogólnej
(w 1817 r. przekształcona w Katedrę Prawa Natury i Prawa Kościelnego)

prof. Feliks Słotwiński 1812 – 1817

Katedra Umiejętności Politycznych

prof. Mikołaj Hoszowski 1818 – 1827

prof. Ferdynand Kojsiewicz 1828 – 1833

Katedra Prawa Natury i Umiejętności Politycznych

prof. Ferdynand Kojsiewicz 1834 – 1847

Katedra Umiejętności Politycznych i Austriackiego Ustawodawstwa Politycznego

z-ca prof. Eberhard Jonak 1847 – 1848

Katedra Statystyki i Encyklopedii Prawa

z-ca prof. Franciszek Makowiczka 1847 – 1848

Katedra Umiejętności Politycznych i Statystyki

z-ca prof. Wincenty Szpor 1848 – 1850

z-ca prof. Julian Dunajewski 1850 – 1855

Katedra Umiejętności Politycznych, Statystyki i Prawa Administracyjnego Austriackiego

prof. Johan Koppel 1855 – 1861

prof  Julian Dunajewski – 1861 – 1880

Katedra Ekonomii Politycznej

prof. dr hab. Mieczysław Bochenek – 1883 – 1887

prof. dr hab. Józef Milewski – 1887 – 1906

prof.  dr hab. Aleksander Włodzimierz Czerkawski 1897 – 1913

prof. dr Antoni Kostanecki 1916 – 1919

prof. dr hab. Adam Krzyżanowski 1912 – 1948

 …

Katedra Polityki Gospodarczej

Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka 2003 -

 

Opracowano na podstawie:

M. Patkaniowski, Dzieje Wydziału Prawa Uniwersytety Jagiellońskiego od reformy Kołłątajowskiej do końca XIX stulecia, UJ, Kraków 1964

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji. Informator, Kraków 1993

P. M. Żukowski, Profesorowie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. II 1780 – 2012, Wyd. UJ, Kraków 2014