Uniwersystet Jagielloński
logo_FE_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_rgb znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_cmyk UJlogo EU_EFS_rgb

Studia podyplomowe z zakresu Prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowego zintegrowanego z wiedzą pozaprawną są organizowane i finansowane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości. Są one przeznaczone WYŁĄCZNIE dla grupy 70 sędziów sądów rejonowych i okręgowych, orzekających w sprawach upadłościowych oraz prokuratorów i asesorów prokuratorskich zajmujących się ściganiem przestępczości gospodarczej i finansowej, pełniących służbę we wszystkich  jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Planowane są dwie tury tych studiów – w roku akademickim 2018/2019 i roku akademickim 2019/2020. 

Studia odbywać się będą w Krakowie na zjazdach odbywających się w soboty i niedziele. Program studiów obejmuje 160 godzin (wykłady i warsztaty w grupach 10-osobowych). Studia rozpoczynają się prestestem, a kończą testem wiedzy. Są nieodpłatne dla słuchaczy.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzić będą m.in.: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, SSN dr hab. Marta Romańska prof UJ, dr hab. Janusz Raglewski prof. UJ, dr hab. Krzysztof Oplustil prof UJ, dr Marek Porzycki, dr Marcin Smaga.

 Bliższych informacji udziela dr Marcin Smaga – marcin.smaga(at)uj.edu.pl Magdalena Chyra tel. 12  663 15 66

 Materiały dydaktyczne

Planowane terminy zjazdów II tura

 • 26, 27 października 2019 r.
 • 30 listopada, 1 grudnia 2019 r.
 • 11, 12 stycznia 2020 r.
 • 25, 26 stycznia 2020 r.
 • 15, 16 luty 2020 r.
 • 7, 8 marca 2020 r.
 • 21, 22 marca 2020 r.
 • 4, 5 kwietnia 2020 r.
 • 25, 26 kwietnia 2020 r.
 • 16, 17 maja 2020 r.
 • 6, 7 czerwca 2020 r.