Uniwersystet Jagielloński

Proponowane terminy zajęć:

23. lutego 2019

9.00 – 9.30 Zajęcia organizacyjne

9.30 – 13.30 – Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, Podstawy makroekonomii cz. I

14.00 – 14.45 Pretest

14.45 – 19.00 dr Marcin Smaga, Podstawy mikroekonomii

24 lutego 2019r.

8.30 – 12.30 dr Marcin Smaga, Podstawy rachunkowości cz. I

16 marca 2019r.

9.30 – 13.30 – dr Marek Porzycki, Międzynarodowe postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

14,00 – 15.30 mec. Karol Tatara, Przygotowana likwidacja (pre-pack)

15.45 – 18.00 Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, Podstawy makroekonomii cz. II

17 marca 2019r.

8.30 – 13.30 Nikodem Golec, Źródła finansowania przedsiębiorstw

13 kwietnia 2019r.

9.30 – 12.45 dr Agnieszka Franczak, Prawo finansowe cz. I.

12.45 – 13.30 dr Marcin Smaga Wprowadzenie do analizy finansowej

14.30 warsztaty

grupa S1 – Prawo restrukturyzacyjne I do 19.00 s. 223 Olszewskiego 2 II piętro

grupa S2 – Prawo upadłościowe I do 19.00 s. 219 Olszewskiego 2 II piętro

grupa P1 – Prawo finansowe – do 18.15 – s. 13 Olszewskiego 2 parter

grupa P2 – Podstawy rachunkowości do 19.00 – s. 110 ul. Bracka 12 I piętro

14 kwietnia 2019r. – od 8.30 d0 13.30

grupa S1 – Prawo upadłościowe I do 13.30 s. 223 Olszewskiego 2 II piętro

grupa S2 – Prawo upadłościowe II do 13.30 s. 314 Olszewskiego 2 III piętro

grupa P1 –  Podstawy rachunkowości I do 13.30 s. 110 ul. Bracka 12 I piętro

grupa P2 – Prawo restrukturyzacyjne I do 13.30 s. 315 Olszewskiego 2 III piętro

11 maja 2019 r. - budynek Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej 20

9.30  – 11. 00 Prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, Podstawy makroekonomii cz. III – sala nr 21
11.15 – 13.30 dr Agnieszka Franczak, Prawo finansowe cz. II – sala nr 21

14.15 warsztaty

grupa S1 – Podstawy rachunkowości – do 19.00 – sala nr 21

grupa S2 – Prawo restrukturyzacyjne I do 19.00 – sala nr 15

grupa P1 – Prawo upadłościowe I do 19.00 – sala nr 19

grupa P2 – Prawo finansowe do 18.15 – sala nr 20

12 maja 2019r. od 8.30 d0 13.30 - budynek Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej 20

grupa S1 – Prawo upadłościowe II – sala nr 21

grupa S2 – Podstawy rachunkowości – sala nr 15

grupa P1 – Prawo restrukturyzacyjne I – sala nr 19

grupa P2 – Prawo upadłościowe I – sala nr 20

8 czerwca 2019r. - budynek Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej 20

9.30 – 13.30 SSR J. Płoch, Zawód doradcy restrukturyzacyjnego – kwalifikacje, nadzór, odpowiedzialność, Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

                      Prof. UJ dr hab Krzysztof Oplustil, Elementy prawa gospodarczego i handlowego – Zarządzanie ładem korporacyjnym, sala 22

14.15 warsztaty

grupa S1 Prawo finansowe do 18.10, sala 22

grupa S2 Prawo restrukturyzacyjne II do 19.00, sala 21

grupa P1 Prawo upadłościowe II do 19.00, sala 19

grupa P2 Analiza finansowa do 19.30, sala 15

9 czerwca 2019r. - budynek Wydziału Polonistyki przy ul. Gołębiej 20

od 8.30

grupa S1 – Prawo restrukturyzacyjne II d0 13.30, sala 22

grupa S2 – Prawo upadłościowe III do 13.30, sala 21

grupa P1 – Analiza finansowa do 14.15, sala 19

grupa P2 – Prawo upadłościowe II – do 13.30, sala 15

14 września 2019r.

9.30 – 13.30 SSN dr hab Marta Romańska prof. UJ Elementy prawa i postępowania cywilnego

14.15 – 18.15 SSR J. Płoch, Zawód doradcy restrukturyzacyjnego – kwalifikacje, nadzór, odpowiedzialność, Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

18.15 – 19.00 Teoria przedsiębiorstwa

15 września 2019r.

8.30 – 12.30 SSN dr hab Marta Romańska prof. UJ Elementy prawa i postępowania cywilnego

13.00 – 14.30 Teoria przedsiębiorstwa

5 października 2019r. 

9.30 – 12.45 dr Marek Porzycki, Restrukturyzacja i upadłość banków i innych instytucji finansowych

13.30 warsztaty

grupa S1 Analiza finansowa do 19.00

grupa S2 Prawo finansowe do 17.30

grupa P1 Prawo upadłościowe III do 18.15

grupa P2 Prawo restrukturyzacyjne II do 18.10

6 października 2019r.

od 8.30

grupa S1 – Prawo upadłościowe III d0 13.30

grupa S2 – Analiza finansowa do 14.15

grupa P1 – Prawo restrukturyzacyjne II do 13.30

grupa P2 – Prawo upadłościowe III – do 13.30

16 listopada 2019 r.

 SSR Janusz Płoch, Likwidacja masy upadłości, Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

16 – 17.11

30.11 – 1.12

Zjazdy w cyklu sobota/niedziela.