Uniwersystet Jagielloński

7. września 2019r.

9.00 – 13.00 System zamówień publicznych – organizacja zamówień u zamawiającego Mateusz Winiarz

14.00 – 14.45 System zamówień publicznych – organizacja zamówień u zamawiającego Mateusz Winiarz

14.45 – 18.45 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – warunki podmiotowe Mateusz Winiarz

28. września 2019r.

9.00 – 13.00 Podstawy prawa cywilnego, SSR Zbigniew Miczek

14.00 – 18.00 Podstawy prawa cywilnego SSR Zbigniew Miczek

12. października 2019r.

9.00 – 13.00 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – opis przedmiotu zamówienia, Marcin Smaga

14.00 – 18.45 Umowa w zamówieniach publicznych r. pr. Alicja Juszczyk

26 października 2019r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Mateusz Winiarz

14.00 – 18.45 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Mateusz Winiarz

9 listopada 2019r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Mateusz Winiarz

14.00 – 18.45 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert; Jednostki sektora finansów publicznych Marcin Smaga

23 listopada 2019r.

9.00 – 13.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Mateusz Winiarz

14.00 – 15.30 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Mateusz Winiarz

15.45 – 18.30 Usługi społeczne, umowa ramowa, konkurs Mateusz Winiarz

14 grudnia 2019r.

9.00 – 13.00 Warsztaty Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

14.00 – 19.30 Warsztaty Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

11 stycznia 2020r.

9.00 – 10.30 – Kontrola w administracji  SWSA dr Mariusz Kotulski

10:30 – 13.00 FIDIC prof dr hab. Agnieszka Leśniak Juszczyk

14.00 – 18.45 Środki odwoławcze r. pr. Małgorzata Stręciwilk

12 stycznia 2020r.

9.00 – 14.45 Środki odwoławcze r. pr. Małgorzata Stręciwilk

18 stycznia 2020r.

9.00 – 12.00 Zamówienia sektorowe r. pr. Krzysztof Jakubowicz

13.00 – 16.00 Odpowiedzialność karna w zamówieniach publicznych prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski

1 lutego 2020r.

9.00 – 13.00 Aspekty społeczne i zielone zamówienia publiczne dr Izabela Fundowicz

14.00 – 18.00 Kontrola Prezesa UZP dr Izabela Fundowicz

8 lutego 2020r.

9.00 – 13.00 Warsztaty Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

14.00 – 17.00 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego M. Winiarz

15 lutego 2020r.

9.00 – 13.00 Środki odwoławcze – Warsztaty

14.00 – 19.30 Środki odwoławcze – Warsztaty

29 lutego 2020r.

9.00 – 13.45 Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Mateusz Winiarz

15.00 Egzamin