Uniwersystet Jagielloński
Lp. Nazwa modułu kształcenia Liczba godzin Liczba punktów ECTS
1. Podstawy prawa prywatnego 22 8
2. Podstawy finansów publicznych 8 4
3. System zamówień publicznych 28 9
4. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 28 9
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 41 12
6. Środki odwoławcze 18 5
7. Umowa o zamówienie publiczne 13 4
8. Kontrola w systemie zamówień publicznych 13 3
9. Odpowiedzialność w systemie zamówień publicznych 9 6

Łączna liczba godzin: 180 Łączna liczba punktów ECTS: 60 ECTS