Uniwersystet Jagielloński

Z przyjemnością informujemy, że doktorantka Katedry Polityki Gospodarczej UJ, Pani dr Marta Burgiel-Bosak otrzymała główną nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w VIII edycji konkursu KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu regulacji rynku finansowego, obejmującej prace obronione w 2018 r., za pracę pt. Sankcja administracyjna jako środek nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, obronioną pod opieką naukową prof. Krzysztofa Oplustila.

Informacja na stronie KNF

Laureatce oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy!

Zespół Katedry Polityki Gospodarczej UJ