Uniwersystet Jagielloński

Sukces w konkursie o nagrodę Prezesa GPW w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Pana Jakuba Przytockiego, której promotorem był dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ., pt. „Asymetria informacyjna na rynku kapitałowym – analiza zjawiska i prawne sposoby zapobiegania jego występowaniu” została wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Giełdy w dniu 16 grudnia 2019 r.

_________________

Sukces w konkursie KNF na najlepszą pracę doktorską

Z przyjemnością informujemy, że doktorantka Katedry Polityki Gospodarczej UJ, Pani dr Marta Burgiel-Bosak otrzymała główną nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w VIII edycji konkursu KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu regulacji rynku finansowego, obejmującej prace obronione w 2018 r., za pracę pt. Sankcja administracyjna jako środek nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, obronioną pod opieką naukową prof. Krzysztofa Oplustila.

Informacja na stronie KNF

Laureatce oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy!

Zespół Katedry Polityki Gospodarczej UJ