Uniwersystet Jagielloński

Sukcesy w konkursie PPH na najlepszą pracę magisterską

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Pani mgr Agnieszki Jabłońskiej pt. „Transgraniczne przekształcenie spółki w prawie Unii Europejskiej” napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Krzysztofa Oplustila, prof. UJ, uzyskała nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha w XXIII edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2019/2020.

Z równą przyjemnością informujemy, że w tym samym konkursie II miejsce zajęła praca magisterska Pani mgr Aleksandry Fiutowskiej pt. „The European Model Company Act. An alternative tool for the European Company Law harmonization?”, także napisana pod opieką naukową Krzysztofa Oplustila.

Informacja na stronie PPH

Laureatkom oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy wspaniałego sukcesu!

Zespół Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ

 

Sukces w konkursie Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą”

Drużyna WPiA UJ w składzie: Dominika Szczerbowska, Kacper Koman i Jan Różalski wygrała finał II edycji turnieju Moot Court: „Zastępstwo procesowe przed Krajową Izbą Odwoławczą” zorganizowanego przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ

__

 

 

 

 

____________

 

 

 Sukces w konkursie UOKiK na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Pana mgr-a Tomasza Rygusa pt. „Środki algorytmicznej koordynacji zachowań przedsiębiorstw w świetle prawa antymonopolowego Unii Europejskiej”, napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Krzysztofa Oplustila, prof. UJ, i obroniona w 2020 r. zajęła III miejsce w konkursie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepsze prace magisterskie poświęcone ochronie konkurencji i konsumentów. Ponadto praca mgr-a Rygusa została dodatkowo wyróżniona nagrodą Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Informacja na stronie UOKiK

Laureatowi oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy sukcesu!

Zespół Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego i Polityki Gospodarczej UJ

_________________

Sukces w konkursie PPH na najlepszą pracę magisterską

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Pani mgr Aleksandry Kardas pt. „Corporate governance in publicly-held companies: the managerial perspective. A comparative analysis”, napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Krzysztofa Oplustila, prof. UJ, uzyskała nagrodę specjalną im. Dariusza Zycha w XXII edycji konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” na najlepsze prace magisterskie z dziedziny prawa handlowego, obronione w roku akademickim 2018/2019.

Informacja na stronie PPH

Laureatce oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy wspaniałego sukcesu!

Zespół Katedry Polityki Gospodarczej UJ

_________________

Sukces w konkursie o nagrodę Prezesa GPW w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska Pana Jakuba Przytockiego, której promotorem był dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ., pt. „Asymetria informacyjna na rynku kapitałowym – analiza zjawiska i prawne sposoby zapobiegania jego występowaniu” została wyróżniona w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w siedzibie Giełdy w dniu 16 grudnia 2019 r.

_________________

Sukces w konkursie KNF na najlepszą pracę doktorską

Z przyjemnością informujemy, że doktorantka Katedry Polityki Gospodarczej UJ, Pani dr Marta Burgiel-Bosak otrzymała główną nagrodę Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w VIII edycji konkursu KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu regulacji rynku finansowego, obejmującej prace obronione w 2018 r., za pracę pt. Sankcja administracyjna jako środek nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kapitałowym w Polsce, obronioną pod opieką naukową prof. Krzysztofa Oplustila.

Informacja na stronie KNF

Laureatce oraz Promotorowi serdecznie gratulujemy!

Zespół Katedry Polityki Gospodarczej UJ

_________________

Z przyjemnością informujemy, że Pan Łukasz Kalinowski, magistrant w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymał II nagrodę w Konkursie na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej prowadzonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nagrodzona praca pt. „Włoski sektor bankowy w obliczu nowej odsłony kryzysu” została napisana pod opieką naukową prof. dr. hab. Tadeusza Włudyki.

Laureatowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pracownicy Katedry Polityki Gospodarczej