Uniwersystet Jagielloński

Udział w projekcie dotyczącym bezskuteczności i zaskarżania czynności dłużnika w postępowaniu upadłościowym

W latach 2019-21  dr Anna Rachwał (Katedra Prawa Cywilnego UJ) oraz dr Marek Porzycki biorą udział w międzynarodowym projekcie „Harmonisation of Transactions Avoidance Laws”, którego celem jest opracowanie akademickiego projektu dyrektywy harmonizującej regulacje bezskuteczności i zaskarżania czynności dłużnika w postępowaniach upadłościowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Projekt jest prowadzony przez Uniwersytety w Hamburgu i Nijmegen. W maju 2019 r. dr Rachwał i dr Porzycki wzięli udział w konferencji w Amsterdamie, której celem było opracowanie szczegółowych ram dla analizy regulacji poszczególnych państw członkowskich. W marcu 2020 r. planowana jest kolejna konferencja w Hamburgu przedstawiająca regulacje krajowe w ujęciu porównawczym. Zakończenie projektu przez publikację projektu dyrektywy wraz z uzasadnieniem planowane jest na 2021 r. 

 

Sympozjum dotyczące finansów publicznych

W dniu 12 października 2016 r. prof. dr hab. Tadeusz Włudyka i dr Marcin Smaga wzięli udział w zorganizowanym przez Trybunał Obrachunkowy Saksonii (Niemcy) sympozjum „Nachhaltige öffentliche Finanzwirtschaft” („Zrównoważona gospodarka finansami publicznymi”). Sympozjum odbyło się w Lipsku.

 

Pobyt badawczy na Uniwersytecie w Monachium

We wrześniu 2016 r. prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil oraz prof. UJ. dr hab. Leszek Mitrus (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ) odwiedzili Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium (LMU). Pobyt badawczy odbył się w ramach współpracy Katedry Polityki Gospodarczej UJ z Centrum Stosunków Pracy i Prawa Pracy LMU (Zentrum für Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht).