Uniwersystet Jagielloński

Katedra Polityki Gospodarczej aktywnie współpracuje ze Szkołą Prawa Niemieckiego UJ   biorąc udział w polsko-niemiecko-ukraińskich seminariach z cyklu „Trialog-Seminar” przeprowadzanych wspólnie z Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu , Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji oraz Akademią Kijowsko-Mohylańską .

Katedra uczestniczy w przygotowaniach do seminariów przeprowadzając każdorazowo serię spotkań przygotowawczych połączonych z konsultacjami przy przygotowywaniu wystąpień seminaryjnych przez polskich uczestników. 

W ramach współpracy prof. dr hab. Tadeusz Włudyka i dr Marek Porzycki wspólnie z grupą studentów i absolwentów Szkoły Prawa Niemieckiego uczestniczyli w seminarium dotyczącym społecznej gospodarki rynkowej, które odbyło się w Heidelbergu w dniach 16-17 grudnia 2010 r. W kolejnym seminarium dotyczącym prawa walutowego, prawa budżetowego oraz prawa rynków finansowych w świetle kryzysu w strefie euro (Heidelberg, 13-14 grudnia 2011 r.) udział wzięli prof. dr hab. Tadeusz Włudyka, dr Marek Porzycki i Michał Bobrzyński LL.M. (Harvard). Następne seminarium z cyklu „Trialog-Seminar” przygotowane z udziałem Katedry Polityki Gospodarczej odbyło się w Heidelbergu w dniach 9-12 lipca 2015 r. i dotyczyło prawa energetycznego w Europie. Opiekę naukową nad polskimi uczestnikami seminarium sprawowali prof. dr hab. Tadeusz Włudyka i dr Marek Porzycki.

Kolejnym seminarium przygotowywanym z udziałem Katedry Polityki Gospodarczej było 18 seminarium z cyklu „Trialog”, które odbyło się w dniach 28 czerwca – 2 lipca 2019 r. na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej w Kijowie. Tematem seminarium było prawo mediów w Europie. Ze strony Katedry w seminarium udział wzięli prof. dr hab. Tadeusz Włudyka i dr Marek Porzycki.