Uniwersystet Jagielloński

Katedra Polityki Gospodarczej współpracuje od 1994 r. z Instytutem Nauk Politycznych (Institut d’études politiques), Université Pierre-Mendès-France w Grenoble (Francja).

Współpraca polega na bezpośredniej wymianie wykładowców. W jej ramach wykład na WPiA UJ wygłosili m.in. prof. Jean-Paul Burdy, maître de conférences w IEP w Grenoble, na temat problemów integracji Turcji z Unią Europejską i ich oceny z francuskiej perspektywy oraz prof. Fabien Terpan, maître de conférences w IEP w Grenoble na temat europejskiej polityki bezpieczeństwa.

W styczniu 2018 r. z wizytą w Katedrze Polityki Gospodarczej przebywał prof. dr Jean Marcou, który wygłosił w dniu 22 stycznia wykład na temat „Turkey and Western Allies: what a future for a diminished but unavoidable relationship?”.