Uniwersystet Jagielloński

Współpraca z Università degli Studi di Padova obejmuje następujące wykłady gościnne i inne inicjatywy:

- w semestrze letnim r. 2017 prof. dr hab. Tadeusz Włudyka i prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil odwiedzili Padwę, gdzie przeprowadzili wspólne seminarium z kolegami z Departamentu Prawa Prywatnego i Krytyki Prawa;

- w grudniu 2017 r. Katedrę Polityki Gospodarczej odwiedził prof. Marco Cian z Uniwersytetu w Padwie, który wygłosił wykład gościnny na temat „Commercial Laws in Ancient Near East and Greece”;

- w dniach 12-16 listopada 2018 r. Uniwersytet w Padwie odwiedził dr Marek Porzycki, który wygłosił cykl wykładów na temat „Introduction to international insolvency law”;

- w dniu 12 grudnia 2018 r. Katedrę Polityki Gospodarczej odwiedził prof. Maurizio Bianchini z Uniwersytetu w Padwie przeprowadzając wykład gościnny na temat „An overview of Italian insolvency proceedings for consumers, small enterprises and professionals (procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento)” połączony z dyskusją na temat wspólnych problemów pojawiających się na gruncie prawa włoskiego i polskich przepisów o upadłości konsumenckiej;

- w dniu 7 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie w Padwie wykład gościnny na temat „International cooperation in the field of tax law” wygłosił dr Paweł Woroniecki.

Planowana jest kontynuacja współpracy w formie kolejnych wykładów gościnnych i seminariów.