Uniwersystet Jagielloński

Wizyta Profesora Tadeusza Włudyki w Strasburgu

W dniach 14-16 maja 2016 prof. dr hab. Tadeusz Włudyka odbył wizytę na Wydziale Prawa, Ekonomii, Zarządzania, Nauk o Człowieku i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Strasburgu, gdzie wziął udział w seminarium i odbył rozmowy dotyczące dalszej współpracy, w tym wymiany studentów.

 

Artykuł Profesor Catherine Haguenau-Moizard w czasopiśmie „Correcta”

W czasopiśmie „Correcta” nr 4/2015 ukazał się artykuł Profesor Catherine Haguenau-Moizard „The European Public Prosecutor”/”Europejski Prokurator Publiczny”. Skan artykułu w języku angielskim oraz w polskim tłumaczeniu zamieszczamy poniżej.

„The European Public Prosecutor”/”Europejski Prokurator Publiczny”

 

Wizyta Profesor Catherine Haguenau-Moizard

W dniach 18-20 listopada 2015 w Katedrze Polityki Gospodarczej gościła Profesor Catherine Haguenau-Moizard z Wydziału Prawa, Ekonomii, Zarządzania, Nauk o Człowieku i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Strasburgu.

W środę 18 listopada prof. Haguenau Moizard wygłosiła wykład gościnny w języku angielskim na temat „Legal aspects of the refugee crisis and its influence on the Dublin and Schengen system”, a w kolejnym dniu wzięła udział w konferencji dotyczącej dyscypliny finansów publicznych, gdzie przedstawiła referat na temat prokuratora europejskiego.