Uniwersystet Jagielloński

Bogdan Artymowicz – radca prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

dr Paweł Cząstka – filozof społeczny, Dyrektor XLII LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie

dr Izabela Fundowicz – radca prawny, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urząd Zamówień Publicznych

dr Hubert Guz – Zastępca Dyrektora Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Krzysztof Jakubowicz – radca prawny

Alicja Juszczyk – radca prawny, Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

dr Mariusz Kotulski – sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego UJ

SSR Zbigniew Miczek – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski – adwokat,  profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Karnego UJ

dr Marcin Smaga – adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej UJ, radca prawny

Małgorzata Stręciwilk – radca prawny, b. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Mateusz Winiarz – Przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie