header image
START arrow KATEDRA
O Katedrze PDF Drukuj

Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego powstała w roku 1973 z inicjatywy prof. dr hab.Stanisława Włodyki. W latach 1973-1992 nosiła nazwę Katedry Prawa Gospodarczego.
Pracownicy Katedry prowadzą badania naukowe w zakresie szeroko pojmowanego prawa prywatnego gospodarczego (handlowego) w tym - w szczególności - w zakresie (polskiego i europejskiego) prawa spółek, prawa bankowego, prawa energetycznego, prawa handlu zagranicznego, prawa transportowego, prawa papierów wartościowych, prawa o postępowaniu arbitrażowym oraz prawa samorządu terytorialnego.
Działalność dydaktyczna Katedry obejmuje prowadzenie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów w w/w zakresie oraz seminariów dla uczestników studiów doktoranckich.
Pracownicy Katedry byli promotorami ok. 35 rozpraw doktorskich oraz recenzentami w kilkunastu przewodach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, a także recenzentami w kilkunastu przewodach o nadanie tytułu naukowego profesora nauk prawnych. Występowali również czynnie w charakterze ekspertów Sejmu RP w ramach procedur legislacyjnych dotyczących szeregu ważnych ustaw, w tym - w szczególności - Kodeksu spółek handlowych (prof. A. Szumański), ustawy Prawo bankowe (prof. W. Pyzioł) oraz  pakietu tzw. ”ustaw samorządowych”  (prof. M. Stec).
Kierownikami Katedry byli kolejno prof. dr hab. Stanisław Włodyka (1973-1994), prof. dr hab. Ireneusz Weiss (1994-1996), prof. dr hab. Wojciech Pyzioł (1997-2017). Od 1 października 2017 r. kierownikem Katedry jest prof. dr hab. Andrzej Szumański. 
W ramach Katedry działa Zakład Prawa Handlowego (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański) oraz Zakład Prawa Bankowego (kierownik: prof. dr hab. Wojciech Pyzioł).

Ostatnia aktualizacja ( Thursday, 05 October 2017 )
Goście on - line
Aktualnie jest 1 gość online
Administrator