I Konferencja Absolwentów 2013

 

absolwenci logotypW dniach 25 do 27 października 2013 odbyła się w Warszawie pierwsza wspólna konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW.

 

 

Piątek, 25.10.2013

Konferencja została uroczyście otwarta przez ambasadora Niemiec, JE Rüdigera Freiherr von Fritscha, w pomieszczeniach ambasady niemieckiej w Warszawie. Wykład inauguracyjny poprowadził Dr. Thomas Kremer, członek zarządu Deutsche Telekom AG, na temat Dualistisches vs. Monistisches System der Organe in den Kapitalgesellschaften („Dualistyczny vs. monistyczny system organów w spółkach kapitałowych”). Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa, w której głos zabierali prof. dr Adam Opalski, dr hab. Krzysztof Oplustil oraz mec. Zbigniew Jara. Wieczór zakończył się poczęstunkiem w pomieszczeniach ambasady RFN w Warszawie (zdjęcia poniżej).

Sobota, 26.10.2013

W sobotę omawiano dwa duże bloki tematyczne: Internetrecht („prawo internetu”), prowadzony przez Dr. Andreasa Roßa, oraz Gesellschaftsrecht („prawo spółek”). W drugim bloku tematycznym uczestnicy konferencji usłyszeli referaty wygłoszone przez absolwentów SPN UJ i UW, dr hab. Krzysztofa Oplustila, panią Katarzynę Reszczyk oraz pana Jakuba Zagrajka. Referaty były następnie omawiane w dyskusjach panelowych, przy dużej aktywności audytorium. W przerwie między oboma blokami tematycznymi została zaprezentowana oferta stypendialna DAAD oraz programy naukowe niemieckich uniwersytetów partnerskich.

Niedziela, 27.10.2013

Konferencja kontynuowana była w niedzielę w formie warsztatów na temat Vertragsgestaltung mit Übersetzungshinweisen („tworzenie umów wraz ze wskazówkami dla tłumaczy”). Na podstawie wzorów umów dot. sprzedaży spółki, prowadzący, mec. Katarzyna Woroszylska oraz mec. Paweł Gugała, przedstawili praktyczne aspekty sporządzania umów polsko-niemieckich z wyszczególnieniem specyfiki obu systemów prawnych oraz różnic terminologicznych. Konferencja zakończyła się wykładem pani Karoliny Paluszek na temat Gleich oder anders – juristisches Deutsch in Deutschland und Österreich („Jednakowy czy różny – niemiecki język prawniczy w Niemczech i Austrii). Zainteresowani uczestnicy konferencji mieli dodatkowo możliwość wspólnego zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik.

W konferencji wzięło udział ok. 80 osób – absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW.