Sponsorzy

 

Szkoła Prawa Niemieckiego UJ jest dumna z tego, iż oferowane przez nią programy edukacyjne są dla studentów bezpłatne. Jest to możliwe dzięki pracy pro bono niemieckich profesorów, wkładowi własnemu uniwersytetów partnerskich w postaci ponoszenia kosztów personalnych i rzeczowych, przede wszystkim jednak dzięki trwałemu i hojnemu wsparciu sponsorów. Wkład sponsorów umożliwia m.in. opłacenie kosztów podróży i zakwaterowania niemieckich profesorów, pokrycie kosztów organizacyjnych kursów prawa i seminariów, wyposażenie biblioteki Szkoły Prawa Niemieckiego w najnowsze pozycje czy też przyznanie stypendiów na wyjazdy do Niemiec.

Za długoletnią współpracę i hojne wsparcie Szkoła Prawa Niemieckiego chciałaby poziękować:

DAAD_450-33_hks44-100black

FWPN_rgb

Möllgaard

c h beck logo

oraz Fundacja im. Gerty Scharffenorth, Heidelberg.

Praktyki dla absolwentów SPN UJ oferuje:

 

 

Partner programu Alumni:

KKG Logo