Historia

 

IMG_0082W lutym 1998 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Heidelbergu zainicjowały wspólnie powstanie Szkoły Prawa Niemieckiego w Krakowie. Celem Szkoły było przekazywanie polskim studentom wiedzy o niemieckim i europejskim prawie, ponadto wspieranie reformy polskiego systemu prawnego, jak też przygotowanie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej oraz dostosowanie prawa polskiego do prawa europejskiego. Szkoła stała się instytucją ułatwiającą i wspierającą w przyszłości kontakty polskich i niemieckich studentów prawa oraz pracowników naukowych.

W ciągu dziesięciu lat od pierwszego kursu prawa niemieckiego obok Szkoły Prawa Niemieckiego wyrosły kolejne projekty polsko-niemieckie, znacznie uzupełniające i rozszerzające ofertę programową. Od 2010 roku Szkoła Prawa Niemieckiego prowadzi niemieckojęzyczny program studiów „Prawo w Niemczech”, który umożliwia absolwentom SPN uzyskanie tytułu LL.M. uniwersytetu w Heidelbergu lub Moguncji. W ramach Szkoły Prawa Niemieckiego odbywają się dwa razy w roku konferencje naukowe, poświęcone aktualnym zagadnieniom prawa polskiego, niemieckiego oraz europejskiego. Przy Uniwersytecie Jagiellońskim ustanowiona została ponadto Szkoła Prawa Polskiego, oferująca niemieckim studentom, referendarzom oraz asesorom kursy z zakresu polskiego prawa gospodarczego. Od 2007 roku działa w na Akademii Kijowsko-Mohylańskiej letnia szkoła poświęcona prawu niemieckiemu, a od 2011 roku SPN prowadzi, we współpracy ze Szkołą Prawa Niemieckiego UW, program Alumni.

W obecnej formie Szkoła Prawa Niemieckiego UJ jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetów w Krakowie, Heidelbergu i Moguncji. Prowadzi swoją działalność – w głównej mierze – w dwóch miastach: Krakowie i Kijowie (współpracując z Akademią Kijowsko-Mohylańską) organizując kursy prawa niemieckiego, a także oferując swoim absolwentom dalsze możliwości kształcenia z niemieckimi studentami.

Projekt realizowany przez Szkołę jest finansowany wyłącznie przez fundacje i środki prywatne, a profesorowie z Niemiec prowadzą zajęcia bez wynagrodzenia. Mecenasami projektu są: Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja Marga i Kurt Möllgaard oraz Fundacja im. Gerty Scharffenorth. Pojedyncze projekty SPN otrzymywały też znaczne wsparcie finansowe od Fundacji im. Roberta Boscha, Fundacji Meyer-Struckmann oraz Fundacji ZEIT Ebelin i Gerd Buccerius.