Szkoła Prawa Polskiego

 

SDPR LogoW ramach Szkoły Prawa Polskiego, finansowanej ze środków programu „Go-East” Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), niemieckojęzyczni studenci, aplikanci i asesorzy mają możliwość odbycia kursu polskiego prawa gospodarczego, który odbywa się w języku niemieckim. Ów kurs odbywa się w semestrze letnim i obejmuje zajęcia z prawa zobowiązań, prawa rzeczowego, prywatnego i publicznego prawa gospodarczego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz prawa konstytucyjnego. Uzupełnieniem wykładów prawniczych jest intensywny kurs języka polskiego.

Uczestnicy Szkoły Prawa Polskiego mają możliwość kontynuowania nauki na Studiach Podyplomowych Polskiego Prawa Gospodarczego dla Prawników Zagranicznych – Niemieckojęzycznym Programie LL.M., organizowanego od 2008 r. na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Program ten trwa 2 semestry, z których pierwszy obejmuje zajęcia w ramach Szkoły Prawa Polskiego, w drugim natomiast słuchacze studiów podyplomowych biorą udział w seminarium naukowym oraz przygotowują pracę dyplomową dotyczącą polskiego prawa gospodarczego w ujęciu porównawczym.

Więcej informacji o Szkole Prawa Polskiego znajdą Państwo na stronie: www.law.uj.edu.pl/~sdpr/welcome.html