Prawniczy język niemiecki

 

WAŻNE: Kurs skierowany jest wyłącznie do studentów i absolwentów kierunku „PRAWO”.

Semestr zimowy: PRAWNICZY JĘZYK NIEMIECKI (2 PKT. ECTS)

Osoba prowadząca: Lektor języka niemieckiego, mgr Zofia Luranc-Mądry

UWAGA: W semestrze zimowym 2020 zajęcia z prawniczego języka niemieckiego przeprowadzone będą w formie hybrydowej, tj. część zajęć stacjonarnie podczas zjazdów, a część online.

Terminy spotkań zostaną podane do wiadomości w drugiej połowie września.

Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

Terminy egzaminu z „Prawniczego języka niemieckiego”:

I TERMIN – termin zostanie podany najpóźniej z początkiem listopada

II TERMIN -  termin zostanie podany najpóźniej z początkiem listopada

EGZAMIN POPRAWKOWY - termin zostanie podany najpóźniej z początkiem listopada

ZAPISY NA EGZAMIN odbywać się będą u pani Lektor mgr Z. Luranc-Mądry oraz dla osób, które zadeklarują  przedmiot dodatkowo przez system USOS na 2 tygodnie przed wybranym terminem egzaminu.

W trakcie zajęć oraz do pracy własnej obowiązywać będzie następująca literatura:

  1. Heike Simon, Gisela Funk-Baker: Einführung in das deutsche Recht und die deutsche Rechtssprache
  2. Robbers, Gerhard: Einführung in das Deutsche Recht
  3. Schwierskott, Ewa: Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach
  4. Pawęska, Monika: Lexikon der juristischen Fachbegriffe
  5. Alina Kilian, Agnieszka Kilian: Słownik języka prawniczego i ekonomicznego.
    Tom I. Niemiecko-polski
    Tom II. Polsko-niemiecki

Do udziału w zajęciach prowadzonych w semestrze letnim SPN UJ zostaną dopuszczeni słuchacze zgodnie z limitem 30 osób według rankingu ocen. Ponadto zdany egzamin z „Prawniczego języka niemieckiego” upoważnia do kontynuacji nauki w ramach SPN UJ w semestrze letnim wyłącznie w tym samym roku akademickim.