Studia w SPN

 

O programie

Niemieckojęzyczny program studiów „Prawo w Niemczech” organizowany jest przez Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim dla studentów (od III roku) i absolwentów kierunku PRAWO. Podstawą przyjęcia jest znajomość jęz. niemieckiego na poziomie B2/C1. SPN UJ została utworzona przez uniwersytety w Heidelbergu, Krakowie i Moguncji z myślą o zorganizowaniu systematycznej współpracy naukowej między ww. uniwersytetami partnerskimi oraz współpracy gospodarczej między Polską a Niemcami. Celem studiów prawa niemieckiego oferowanych przez SPN UJ jest przybliżenie polskim studentom systemu prawa w Niemczech oraz wykształcenie prawników zdolnych do swobodnego poruszania się w dwóch systemach prawnych na płaszczyźnie międzynarodowej.

W ramach niemieckojęzycznego programu studiów „Prawo w Niemczech” studenci mogą otrzymać:

  • Certyfikat ukończenia kursu „Prawniczy język niemiecki”
  • Dyplom ukończenia kursu prawa niemieckiego
  • Prestiżowy dyplom LL.M.

Struktura studiów

Program studiów „Prawo w Niemczech” podzielony jest na cztery semestry:

  • W pierwszym semestrze słuchacze SPN biorą udział w kursie prawniczego języka niemieckiego.
  • W drugim semestrze słuchacze SPN uczęszczają na kurs prawa niemieckiego, prowadzony przez profesorów z uniwersy-tetów Ruprechta Karola w Heidelbergu i Johannesa Gutenberga w Moguncji. Kurs oferuje 12 wykładów obejmujących wstęp do istotnych działów prawa niemieckiego, ze szczególnym naciskiem na prawo cywilne. Wiedza uzyskana na wykładach jest powtarzana i pogłębiana na ćwiczeniach oraz sprawdzana podczas kolokwiów, ocenianych przez niemieckich profesorów w skali niemieckiej. Drugi semestr kursu kończy się egzaminami ustnymi oraz uroczystym wręczeniem dyplomów.
  • W ramach trzeciego semestru absolwenci kursu prawa niemieckiego  – po ukończeniu studiów prawniczych w Polsce – mają możliwość kontynuowania nauki w formie skróconego programu LL.M.  „Prawo w Niemczech” na uniwersytetach w Moguncji i Heidelbergu. W ciągu jednego semestru uczęszczają na wykłady i ćwiczenia z niemieckimi studentami.
  • سرور اختصاصی ایران

    پاراگلایدر

  • W trakcie czwartego semestru studenci przygotowują pracę magisterską pod opieką niemieckiego promotora. Po obronie pracy absolwenci uzyskują niemiecki dyplom LL.M.