Seminaria

 

Aby zacieśnić współpracę naukową między Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie a uniwersytetami Ruprechta Karola w Heidelbergu, Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Akademią Kijowsko-Mohylańską organizujemy dwa razy w roku niemieckojęzyczne seminaria dla studentów i młodych prawników. Seminaria odbywają się na przemian w Polsce, Niemczech i na Ukrainie i poświęcone są aktualnym zagadnieniom prawnym ze specjalnym uwzględnieniem relacji UE-Ukraina. W seminariach bierze udział sześciu studentów lub młodych prawników z danego uniwersytetu partnerskiego oraz opiekunowie akademiccy.