Polsko-niemiecko-ukraińskie seminaria od 2009 roku

 

Od 2009 roku Szkoła Prawa Niemieckiego UJ organizuje polsko-niemiecko-ukraińskie seminaria dla studentów z Polski, Niemiec i Ukrainy we współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską w Kijowie finansowanych ze środków m.in. Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacji Roberta Boscha oraz Fundacji Meyer-Struckmann:

1. Prawo mediów (09.-13.07.2009, Moguncja)

2. Podział władzy w prawie konstytucyjnym (25.-27.11.2009,Kraków)

3. Stosunki prawne Unii Europejskiej z krajami sąsiadującymi – na przykładzie umowy z Ukrainą (02.-07.07.2010, Kijów)

4. Prawo społecznej gospodarki rynkowej (16.-19.12.2010, Heidelberg)

5. Nowoczesne typy umów (14.-17.07.2011, Moguncja)

6.  Europejskie prawo monetarne, budżetowe i finansowe w dobie kryzysu (12.-15.12.2011, Heidelberg)

7.  Trzecia Władza w Europie (06.-09.07.2012, Kijów)

8.  Ochrona dóbr kultury w Europie (11.-15.01.2013, Zakopane)

9.  Ochrona praw pracowniczych: problemy prawne i praktyczne (06.-09.06.2013, Moguncja)

10. Własność intelektualna w jednoczącej się Europie (13.-15.12.2013, Heidelberg)

11. Ukraina a Unia Europejska (28.06.-01.07.2014, Kijów)

12. Prawo energetyczne w Europie (10.-12.07.2015, Heidelberg)

13. Zwalczanie korupcji w Europie (04.-06.12.2015, Moguncja)

14. Umowa asocjacyjna Ukraina – Unia Europejska: w porównaniu z prawem unijnym (23-26.06.2016, Kijów)