Ze względu na zagrożenie koronawirusem
zajęcia prowadzone przez pracowników Katedry
odbywają się do odwołania w sposób następujący:

Dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ – Prawo samorządu terytorialnego (seminarium dla studentów dziennych i zaocznych)/ Seminarium licencjackie (dla studentów stacjonarnych):
Seminaria prowadzone są drogą mailową, możliwy kontakt telefoniczny, a w niektórych przypadkach przez spotkania i webinaria organizowane na platformie ClickMeeting.

Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ – Seminarium prawo budowlane (studia stacjonarne):
Zajęcia prowadzone są drogą mailową.

Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska, prof. UJ – e-Administracja (wykład dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych):
Zajęcia prowadzone są drogą mailową.

Dr hab. Kazimierz Bandarzewski – Ustrój samorządu terytorialnego (wykład dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych):
Wykład jest prowadzony na platformie Pegaz.

Dr hab. Kazimierz Bandarzewski – Prawo samorządu terytorialnego (seminarium):
Zajęcia seminaryjne prowadzone są drogą mailową.

Dr hab. Stefan Płażek – Prawo pracy i prawo urzędnicze (wykład i ćwiczenia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych):
Szczegółowe teksty wykładów i zadania do rozwiązania w ramach ćwiczeń przesyłane są studentom drogą mailową.

Dr hab. Stefan Płażek – Prawo pracy w administracji rządowej i samorządzie terytorialnym (konwersatorium, studia niestacjonarne)/ Odpowiedzialność pracownika administracji publicznej (konwersatorium, studia niestacjonarne) /Seminarium licencjackie (stacjonarne i niestacjonarne):
Seminaria prowadzone są drogą mailową.

Dr Katarzyna Eliasz – Ustrój samorządu terytorialnego (ćwiczenia dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych):
Zajęcia prowadzone są na platformie Pegaz. Wszystkie konieczne wyjaśnienia i konsultacje odbywają się poprzez wiadomości e-mail.

Mgr Dawid Chaba – Ustrój samorządu terytorialnego (ćwiczenia dla studentów stacjonarnych):
Zajęcia prowadzone są poprzez MS Teams.

Witamy na stronie Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Pałac Larischa

Katedra powstała w marcu 1990 pod pierwotną nazwą Studium Samorządności Społecznej UJ, jako jednostka międzywydziałowa powołana w celu kształcenia kadr administracji samorządowej w ramach dwuletnich Otwartych Studiów Administracji Samorządowej W 1993 roku została włączona pod swoją dotychczasową nazwą w strukturę Wydziału Prawa i Administracji UJ jako jednostka prowadząca pierwotnie czterosemestralne Studia Administracji Samorządowej (dla osób z wykształceniem średnim) i trzysemestralne Podyplomowe Studia Administracji Publicznej (dla osób z wykształceniem wyższym). Od roku 2000 z chwilą przekształcenia studiów administracji samorządowej w trzyletnie studia licencjackie w zakresie administracji, jednostka została przekształcona w samodzielny Zakład Prawa Samorządu Terytorialnego, by w roku 2007 uzyskać status Katedry. Katedra nadal prowadzi roczne (dwusemestralne) Podyplomowe Studia Administracji Publicznej.

Główne kierunki badań naukowych i działalności dydaktycznej: samorząd terytorialny we współczesnym świecie; ustrój samorządu w Polsce; historia samorządu terytorialnego i innych form samorządowych; zarządzanie wspólnotami lokalnymi i regionalnymi; czynniki rozwoju lokalnego i regionalnego.