Podyplomowe Studia Administracji Publicznej

Jednostka prowadząca:

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego, Wydział Prawa i Administracji UJ
31-005 Kraków, ul. Bracka 12, tel. (12)431-10-60, (12)422-10-33 w. 1399

Kierownik Studiów:

Prof. dr hab. Mirosław Stec

Sekretarz Studiów (rekrutacja i udzielanie informacji):

mgr Tomasz Kozioł
tomasz.koziol@uj.edu.pl
pok. 9
31-007 Kraków, ul. Bracka 12
tel.(12)663-19-00

Rekrutacja 2021/2022

Ankieta osobowa kandydata na studia podyplomowe

Zajęcia

Program kształcenia

Efekty kształcenia

Sylabusy

Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Bieżące komunikaty