Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Roksany Wszołek
 
Naprawienie szkody w procesie karnym – czwarte w tym roku Seminarium Otwarte
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Cykl wykładów otwartych
 
prof. D. Szumiło-Kulczycka na posiedzeniu KNP Oddz. Krakowskiego PAN i KP PAU.
 
mgr Roksana Wszołek wyróżniona za pracę dydaktyczną!
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Prof. Piotr Hofmański na wykładzie MEPK 9 stycznia
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023
 
„Skarga na wyrok sądu odwoławczego w procedurze karnej. Sześć lat obowiązywania”
 
Nowela KPK 2022 r. -wykaz zmian
 
Odbyło się trzecie Seminarium Otwarte Katedry Postępowania Karnego UJ
 
„Nowelizacja KPK 2022 – z deszczu pod rynnę”
 
Kolejny wykład gościnny – prof. Gleb Bogush, Uniwersytet w Kopenhadze.
 
Seminarium Otwarte Katedry Postępowania Karnego – 19 XII 2022 r.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Cykl wykładów gościnnych
 
Prof. Dr. Sabine Swoboda (RUB) na wykładzie prof. Adama Górskiego w poniedziałek, 12 grudnia, godzina 12.00. Zapraszamy!
 
Nienaruszalności tajemnicy obrończej podczas pracy operacyjnej. Utopia czy rzeczywistość?
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Negotiated Criminal Justice in Central Europe – 21.11.2022 r. odbyło się Seminarium Otwarte Katedry Postępowania Karnego
 
OKN „Zakazy dowodowe w postępowaniu karnym” – konferencja 17 grudnia 2022 r.
 
Praca doktorska dr Patrycji Balcer-Czarneckiej nagrodzona.
 
 

Archiwum