Department of Philosophy of Law and Legal Ethics
Regulamin egzaminu z przedmiotu "Wstęp do prawoznawstwa"
There are no translations available.

Wstęp do Prawoznawstwa

Egzamin – zasady


1. Egzamin składa się z dwóch części: 1) pytanie opisowe; 2) test wielokrotnego wyboru.

 

2. Pytanie opisowe:

a. należy odpowiedzieć na jedno z dwóch pytań opisowych, tylko jedna odpowiedź będzie oceniona, a w przypadku udzielenia odpowiedzi na oba pytania, żadna nie zostanie oceniona;

b. czas: 20 minut;

c. kryteria oceny: syntetyczne i spójne przedstawienie omawianego zagadnienia; spójność i kompletność argumentów uzasadniających przyjęte stanowisko; oryginalność (odpowiedzi skopiowane z Internetu lub w istotny sposób podobnie brzmiące do innych prac, dyskwalifikują pracę, która automatycznie uzyskuje 0 pkt);

d. punktacja: 0-10 punktów.

 

3. Test wielokrotnego wyboru to:

a. test wszystko albo nic (punkt przyznany za wszystkie prawidłowe odpowiedzi, nie ma cząstkowych punktów, ani ujemnych);

b. 30 pytań, 30 minut czasu na rozwiązanie testu;

c. pytania wyświetlają się sekwencyjnie, tj. bez możliwości powrotu do poprzedniego pytania;

d. test jest automatycznie wysyłany po upływie czasu egzaminu.

 

4. Egzamin odbywa się na platformie Pegaz:

a. aby podejść do egzaminu, trzeba zalogować się na platformie Pegaz Egzaminy mailem uniwersyteckim;

b. nie ma rejestracji na egzaminy;

c. otworzenie testu bądź pytania opisowego jest równoznaczne z podejściem do całego egzaminu w danym dniu.

 

5. Termin

a. są cztery terminy egzaminu do wyboru: 29.01.2022 (sobota); 04.02.2022 (piątek); 19.02.2022 (sobota); 24.02.2022 (czwartek);

b. godziny egzaminu we wszystkich terminach są następujące:

i.     10:05-10:25 – część opisowa;
ii.     10:25-10:35 – przerwa;
iii.     10:35-11:05 – część testowa.

 

6. Każdy student ma prawo do dwóch podejść (po jednym w dwóch różnych terminach).

 

7. Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie punktów uzyskanych z obu części: opisowej i testowej.

 

8. Punkty z ćwiczeń dopisywane są tylko do zdanego egzaminu w pierwszym terminie, w którym dana osoba przystąpiła do egzaminu (czyli pierwsze podejście danej osoby).

 

9. Punktacja i oceny:

37-40(46) bdb

33-36 db+

29-32 db

25-28 dst+

21-24 dst

0-20 ndst

 

10. Wyniki egzaminów pojawią się w USOS.

 

11. Niemożliwość ukończenia egzaminu z przyczyn technicznych (np. utrata połączenia z siecią internet) należy bezzwłocznie zgłosić na adres:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it Zgłoszenie problemu po zakończeniu egzaminu nie zostanie uwzględnione.

 
Zimowa sesja egzaminacyjna 2021/22
There are no translations available.

WSTĘP DO PRAWOZNAWSTWA

Kierunek: PRAWO stacjonarne i niestacjonarne

 

Egzaminy w sesji:

29.01.2022

4.02.2022

 

Egzaminy w sesji poprawkowej:

19.02.2022

24.02.2022

 

--------------------------------------------------------

 

TEORIA PRAWA

Kierunek: PRAWO stacjonarne

 

Egzaminy w sesji:

3.02.2022, godz. 10:00-12:00

10.02.2022, godz. 10:00-12:00

 

Egzamin w sesji poprawkowej:

21.02.2022, godz. 10:00-12:00

 

--------------------------------------------------------

 

FILOZOFIA INTERPRETACJI

Kierunek: PRAWO stacjonarne

 

Egzaminy w sesji:

3.02.2022, godz. 12:00-14:00

10.02.2022, godz. 12:00-14:00

 

Egzamin w sesji poprawkowej:

21.02.2022, godz. 12:00-14:00

 

--------------------------------------------------------

 

FILOZOFIA PRAWA I ETYKA

Kierunek: PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I NOWYCH MEDIÓW

 

Egzaminy w sesji:

3.02.2022, godz. 14:00-14:30

10.02.2022, godz. 14:00-14:30

 

Egzamin w sesji poprawkowej:

21.02.2022, godz. 14:00-14:30

--------------------------------------------------------

 

ETYKA I BIOETYKA PRAWNICZA

Egzaminy w sesji:

29.01.2022 - termin 1

4.02.2022 - termin 2

 

Egzaminy w sesji poprawkowej:

19.02.2022 - termin 3

24.02.2022 - termin 4

Godziny: 13-14. Zapisy na Blackboard.

 
Nowości wydawnicze
There are no translations available.

The Insanity Defense: A Philosophical Analysis, Wojciech Załuski

 

 

Wydawnictwo: Edward Elgar

Rok wydania: 2021

ISBN: 978-1-80037-984-8

Oprawa: twarda

Liczba stron: 160

 
Przepisywanie ocen z przedmiotu "Wstęp do prawoznawstwa"
There are no translations available.

O przepisanie oceny mogą starać się osoby, które:

 

1. Zdawały egzamin z przedmiotu "Wstęp do prawoznawstwa" lub "Wstęp do nauki o państwie i prawie" na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie, na kierunku "Prawo".

2. Zaliczony przedmiot miał min. 45 godzin.

3. Egzamin zdany był nie później niż trzy lata temu (czyli w roku akademickim 2018/2019).

 

Osoby spełniające powyższe kryteria są proszone o kontakt z opiekunem roku w dziekanacie. Katedra nie przepisuje ocen!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 10