EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
Studia doktoranckie w EKD UJ

W ramach EKD młodzi naukowcy otrzymują możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej na wybrany temat związany z tematem wiodącym Transformacja systemowa i integracja gospodarcza w łączącej się Europie. EKD składa się z dwóch sekcji: polskiej (Kraków) i niemieckiej (Moguncja, Heidelberg). Każda z sekcji samodzielnie przeprowadza nabór doktorantów do Kolegium (co do zasad przyjęcia do EKD na uniwersytetach w Heidelbergu i w Moguncji por. informacje na niemieckiej stronie internetowej).

 

Dodatkowe wiadomości:

- Członkostwo

- Wsparcie finansowe dla doktorantów

- Nabór