EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
Wydarzenia i aktualności
Rok akad. 2009/2010

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Christian Alunaru z Uniwersytetu w Aradzie (Rumunia)

Termin: piątek, 06.11.2009 godz. 18:00- 19:30 

(sala 300, Pałac Larischa, ul. Bracka12)

Temat: Besonderheiten des rumänischen Sachenrechts. Mit dem neuen Zivilgesetzbuch 

-----

INNE: 15. Spotkanie plenarne na terenie Polski (Tyniec, 28.-29.11.2009)

 

 
Semestr letni 09

INNE: 14. Spotkanie plenarne na terenie Niemiec (14.-18.05.2009)

 

Prof. Dr. Johannes Michael Rainer

Termin: piątek, 24.04.2009 godz. 18:00-19:30

(sala 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Sinn und Unsinn einer europäischen Rechtvereinheitlichung

 

Prof. Dr. Hans Schulte-Nölke, Beate Gsell

Termin: poniedziałek, 30.03.2009 godz. 09:30-16:00

(sala Refektarz, budynek WPiA UJ , ul. Olszewskiego 2)

Temat: Ein neuer Ansatz im Bereich des Verbraucherschutzrechts. Der Entwurf der neuen Verbraucherrichtlinie (sog. horizontale Richtlinie)

 

 

Prof. Dr. Dres. h.c. Peter Hommelhoff, Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt

Termin: piątek, 20.03.2009 godz. 12:00-18:00

(sala Michała Bobrzyńskiego, Collegium Maius, ul. Jagiellońska 15)

Temat: Aktuelle Reformen des GmbH-Rechts in Europa

 
Rok akad. 2008/2009

 

 

Prof. Dr. Hans-Bernd Schäfer

Termin: piątek, 23.01.2009 godz. 16:00-17:30

(sala 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Rechtsstaat und Wirtschaftswachstum, eine vergleichende, institutionenökonomische Betrachtung

 

Prof. Dr. Lajos Vékás

Termin: piątek, 05.12.2008 godz. 16:00-17:30

(sala 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Nationale Privatrechtskodifikation und die Europäisierung des Privatrechts

 

Dr. Andreas Roß

Termin: piątek, 28.11.2008 godz. 16:00-17:30

(sala Sztuka, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Grundzüge des deutschen IT-Rechts

 
Semestr letni 08

I Konferencja prawnicza organizowana przez EKD UJ

Termin: czwartek, 29.05.2008 godz. 11:00-15:30

(sala nr 7 (refektarz), ul. Olszewskiego2, Kraków) 

Temat: Przyszła regulacja rozliczeń pieniężnych w związku z wdrożeniem do prawa polskiego dyrektywy nr 2007/64 w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego

Cel konferencji: dyskusja nad sposobem wdrożenia do prawa polskiego dyrektywy nr 2007/64 oraz kształt przyszłej regulacji umowy rachunku bankowego i przepisów o rozliczeniach pieniężnych w świetle prac nad nowym kodeksem cywilnym

Szczegółowy program konferencji  


Prof. Dr. Hans Wolfgang Micklitz

Termin: poniedziałek, 19.05.2008 godz. 18:30-20:00

(sala 300, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Der EuGH und das europäische Privatrecht

 

 

 

 

 

 
Rok akad. 2007/2008

Prof. Dr. Bernd-Christian Funk

Termin: piątek, 11.04.2008 godz. 14:30-16:00

(sala 55, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Europäisches Gemeinschaftsrecht und österreichisches Wirtschaftsverfassungsrecht. Beziehungen und Transaktionen

 

Prof. Dr. Dres. h.c. Karsten Schmidt
Termin: piątek, 04.04.2008 godz. 16:00-17:30 

(sala Sztuka, Pałac Larischa, ul. Bracka 12)

Temat: Vom alten Handelsvertreterrecht zum modernen Vertriebsrecht
- Handelsrecht, Handelspraxis und Kartellrecht

 

Ks. prof. F. Longchamps de Berier Termin: środa, 12.03.2008 godz. 16:00-17:30 

(sala seminaryjna nr 2 IHP ul. Gołębia 9)

Temat: Swoboda dysponowania majątkiem na wypadek śmierci 

 

Wykład pana prof. Müller-Graffa z Heidelbergu

pt. "Der Vertrag von Lissabon im System des Primärrechts"

(Traktat z Lizbony w systemie prawa pierwotnego) -

18 I 2008, miejsce: Kraków, Pałac Larischa, ul. Bracka 12, sala "Sztuka", g. 17.00.

 

 Wykład nt: "Europejski nakaz zapłaty" 

- prowadzący prof. UJ dr hab. Jerzy Pisuliński

Termin wykładu: piątek, 14 grudnia 2007 godz. 16:00-17:30

Miejsce wykładu: Sala 55 w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 (I p.)

   

Seminarium nt: "Leistungsstörungsrecht im europäischen Recht und im Recht der Mitgliedstaaten" (Prawo niewykonania i nienależytego wykonania umów w prawie europejskim i prawie państw członkowskich UE)

- prowadzący prof. UJ dr hab. Jerzy Pisuliński

- goście specjalni: Prof. Dr. Ulrich Magnus, RiOLG, Universität Hamburg, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg;  Prof. Dr. Thomas Pfeiffer, Prorektor für Lehre der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg; prof. UJ dr hab. Fryderyk Zoll

Termin seminarium: piątek, 26.10.2007 godz. 9:30-16:30

Miejsce seminarium: Sala 200 w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 (II p.)

Niektóre wygłoszone referaty:
- pdf anadoliyski dimitar - die gewaehrleistung beim unternehmenskauf nach oesterreichischem recht
- pdf wolny agnieszka - die gewaehrleistung beim unternehmenskauf nach polnischem recht

 
Rok akad. 2006/2007

Seminarium (14 VI 2007, we współpracy ze Szkoła Prawa Niemieckiego) i konferencja międzynarodowa (15-16 VI 2007, we współpracy z Arbeitskreis Europäische Integration) pt.

„Die Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union gegenüber beitritsswilligen osteuropäischen Demokratien"  (Polityka sąsiedztwa Unii Europejski wobec wschodnioeuropejskich demokracji chętnych akcesji)

 

Wykład z zakresu: Wykładni autonomicznej przepisów UE o międzynarodowym

procesie cywilnym

-prowadzący dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski

Termin wykładu: piątek, 18.05.2007 godz. 16:00- 18:00

Miejsce wykładu: Sala 200 w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 (II p.)

 

Wykład z zakresu: Prawa autorskie z uwzględnieniem najnowszych norm prawa

europejskiego

-prowadzący prof. dr hab. Janusz Barta, Instytut Własności Intelektualnej UJ

Termin wykładu: czwartek, 15.03.2007 godz. 17:00- 18:30

Miejsce wykładu: Sala wykładowa Instytutu Własności Intelektualnej UJ przy ul.

Kanoniczej 14 (I p.)

 

Wykład nt: "Einführung in das rechtsvergleichende Arbeiten mit Beispielen aus

dem europäischen Vertragsrecht"

- prowadzący Prof. Dr. Dieter Martiny, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą

Termin wykładu: 19.- 20.01.2007 (od piątku popołudnia + cała sobota)

Miejsce wykładu: Sala Lustrzana w Pałacu Larischa przy ul. Brackiej 12 (I p.)

 

Wykład nt: "Spór o ekonomiczną analizę prawa"

- prowadzący prof. dr hab. Jerzy Stelmach, dr Bartosz Brożek

Termin wykładu: czwartek, 7 grudnia 2006 r. w godz. 17:00- 20:00

Miejsce wykładu: Sala seminaryjna KTiFP UJ, ul. Bracka 12 w Pałacu Larischa (I p.)