EKD EKD
EKD - Uniwersytety
EKD
Zasoby biblioteczne

Doktorantom EKD dostępne są księgozbiory Biblioteki WPiA oraz Biblioteki Uniwersyteckiej UJ .

 

Księgozbiory EKD i Szkoły Prawa Niemieckiego

W bibliotece wydziałowej znajdują się pod sygnaturami tematycznymi pozycje zagraniczne, przede wszystkim w języku niemieckim, nabyte ze środków Kolegium:

- xls literatura 1

- xls literatura 2

- xls literatura 3

- doc literatura 4
- xls literatura 5
xls literatura 6

 

Poza tym doktoranci EKD mogą korzystać z doc księgozbioru Biblioteki Szkoły Prawa Niemieckiego.

 

Niemiecka baza danych Juris oraz komentarz Staudinger do BGB

Doktoranci mają możliwość korzystania z niemieckiej prawniczej bazy danych 'juris Online', zawierającej oprócz tekstów niemieckich aktów prawnych i orzecznictwa także pełne teksty lub streszczenia artykułów zamieszczonych w wybranych czasopismach oraz elektroniczne wersje niektórych komentarzy, w tym dużego komentarza Staudingera do niemieckiego kodeksu cywilnego: Julius von Staudinger (Red.): Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen.

Połączenie się z bazą danych możliwe jest jedynie z komputerów zainstalowanych w budynkach Wydziału Prawa i Administracji (przy ul. Gołębiej, ul. Olszewskiego, ul. Brackiej, ul. Św. Anny, ul. Grodzkiej) oraz z komputerów znajdujących się w bibliotece wydziałowej. Nie jest możliwe korzystanie z tej bazy danych z innych komputerów (np. przenośnych, podłączonych do sieci extranet).