Administracja niestacjonarna

ĆWICZENIA w ramach kursu „PRAWO ADMINISTRACYJNE” (2022/2023)

dr hab. Ewa Skorczyńska 1 sobota, godz. 10.30 – 12.45 s. 200, ul. Bracka 12

Dodatkowe informacje w systemie USOS

Spotkania według harmonogramu zjazdów

ĆWICZENIA i WARSZATY dla studentów studiów – ADMINISTRACJA II stopnia (2022/2023)

Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

dr hab. Ewa Skorczyńska     II semestr