Administracja niestacjonarna

ĆWICZENIA w ramach kursu „PRAWO ADMINISTRACYJNE” (2023/2024)

dr hab. Ewa Skorczyńska 1 sobota, godz. 10.30 – 12.45 s. 302, ul. Olszewskiego 2

Dodatkowe informacje w systemie USOS

Spotkania według harmonogramu zjazdów

ĆWICZENIA i WARSZATY dla studentów studiów – ADMINISTRACJA II stopnia (2023/2024)

Odpowiedzialność w administracji publicznej

dr Mariusz Oleś     II semestr: sobota, godz. 15:45 – 18:00, s. 218, ul. Olszewskiego 2

Spotkania według harmonogramu zjazdów

Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

dr hab. Ewa Skorczyńska     II semestr: sobota, godz. 10:15 – 11:15, s. 200, ul. Bracka 12

Spotkania według harmonogramu zjazdów