Kontakt

Adres:

Katedra Prawa Administracyjnego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Jagielloński

ul. Olszewskiego 2
31-007 Kraków

Sekretariat Katedry:

Pani Elżbieta Karaś
sekretariat czynny od 10.00 do 13.00
pok. 117, ul. Olszewskiego 2
e-mail: sekretariat@cicero.law.uj.edu.pl
tel.: 12 663-13-76

Indywidualne adresy e-mail pracowników dostępne są po przejściu do biogramów.