Administracja stacjonarna

ĆWICZENIA w ramach kursu „PRAWO ADMINISTRACYJNE” (2023/2024)

dr Joanna Człowiekowska
1 środa, godz. 8.00 – 9.30 s. 6, ul. Olszewskiego 2
mgr Witold Górny 2 środa, godz. 16.45 – 18.15 s. 315, ul. Olszewskiego 2
dr Przemysław Wszołek 3 czwartek, godz. 13.15 – 14.45 s. 302, ul. Olszewskiego 2
  4 czwartek, godz. 15.00 – 16.30 s. 302, ul. Olszewskiego 2

Dodatkowe informacje w systemie USOS

Zajęcia począwszy od 9.10.2023 r.

ĆWICZENIA i WARSZATY dla studentów studiów – ADMINISTRACJA II stopnia (2023/2024)

I rok SUM

Podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej

dr Mariusz Krawczyk     I semestr

Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

dr hab. Ewa Skorczyńska     II semestr

Służby, inspekcje i straże w administracji publicznej

dr Przemysław Wszołek     II semestr

II rok SUM

Informacja chroniona (Tajemnice prawnie chronione)

dr Aleksandra Puczko     I semestr

Zagospodarowanie przestrzeni i ochrona krajobrazu

dr Mariusz Krawczyk     I semestr: wtorek, godz. 14.30 – 16.00, s. 103, ul. Krupnicza 33a

Pierwsze zajęcia w dniu 10.10.2023 r.

Administrowanie rozwojem i kryzysem

dr Mariusz Krawczyk     II semestr: wtorek, 11:30 – 13:00, s. 6, ul. Olszewskiego 2 

Odpowiedzialność w administracji publicznej

dr Mariusz Oleś     II semestr

Ustrój i funkcjonowanie administracji ochrony danych osobowych

dr Aleksandra Puczko     II semestr: poniedziałek, 11:30 – 13:00, s. 209, ul. Krupnicza 33a