Administracja stacjonarna

ĆWICZENIA w ramach kursu „PRAWO ADMINISTRACYJNE” (2022/2023)

dr Joanna Człowiekowska
1 środa, godz. 8.00 – 9.30 s. 6, ul. Olszewskiego 2
  2* środa, godz. 13.15 – 14.45 s. 6, ul. Olszewskiego 2
dr Przemysław Wszołek 3 czwartek, godz. 13.15 – 14.45 s. 302, ul. Olszewskiego 2
  4* czwartek, godz. 15.00 – 16.30 s. 302, ul. Olszewskiego 2

* – grupa będzie współprowadzona z innym Pracownikiem Katedry

Dodatkowe informacje w systemie USOS

Zajęcia począwszy od 10.10.2022 r.

ĆWICZENIA i WARSZATY dla studentów studiów – ADMINISTRACJA II stopnia (2022/2023)

Podmioty, zasady i instrumenty polityki administracyjnej

dr hab. Joanna Lemańska   poniedziałek, godz. 8.00 – 9.30 s. 6, ul. Olszewskiego 2

Prawo administracyjne osobowe i rzeczowe

dr hab. Ewa Skorczyńska     II semestr

Służby, inspekcje i straże w administracji publicznej

dr Przemysław Wszołek     II semestr