Prawo niestacjonarne

ĆWICZENIA w ramach kursu „PRAWO ADMINISTRACYJNE” (2023/2024)

dr Mariusz Oleś 1 piątek, godz. 15.30 – 17.45 s. 302, ul. Olszewskiego 2
  2 piątek, godz. 17.45 – 20.00 s. 302, ul. Olszewskiego 2
  3 sobota, godz. 8:00 – 10:15 s. 302, ul. Olszewskiego 2

Dodatkowe informacje w systemie USOS

Spotkania według harmonogramu zjazdów