Przedmioty

Prowadzone cyklicznie kursy Katedry Prawa Administracyjnego UJ – obok przedmiotu Prawo administracyjne

Administracyjnoprawne instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego

prof. dr hab. Piotr Dobosz
wykład 30 godzin, 4 pkt ECTS

szczegóły w USOS

Kurs w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) będzie się odbywał w środy, godz. 15.00 – 16.30.

Functioning of public administration in the system of multicentric administrative law

dr Marta Kisielowska
wykład 30 godzin

szczegóły w USOS

Kurs w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) będzie się odbywał we wtorki, godz. 8.00 – 9.30.

Introduction to Polish Administrative Law

dr hab. Joanna Lemańska
wykład 30 godzin, 5 pkt ECTS
kurs dla obcojęzycznych studentów Prawa

szczegóły w USOS

Kurs w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) będzie się odbywał w poniedziałki, godz. 18.30 – 20.00.

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
wykład 30 godzin, 4 pkt ECTS

szczegóły w USOS

Kurs w roku akademickim 2021/2022 (semestr letni) będzie się odbywał w poniedziałki, godz. 11.45 – 13.15.

System kontroli administracji publicznej

prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
wykład 30 godzin, 4 pkt ECTS

szczegóły w USOS

Tworzenie prawa w administracji publicznej

dr Mariusz Krawczyk
konwersatorium 30 godzin, 4 pkt ECTS
kurs dla studentów Administracji stacjonarnej I stopnia

szczegóły w USOS
sylabus

Kurs w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy) będzie się odbywał w czwartki, godz. 8.00 – 9.30.

Wartości i zasady prawa administracyjnego

dr hab. Dorota Dąbek, prof. UJ
wykład 10 godzin, 1 pkt ECTS
kurs na studiach doktoranckich

szczegóły w USOS