Sylabusy

Poniżej zamieszczamy aktualne sylabusy kursu „Prawo administracyjne” (dostępne w Aplikacji Sylabus UJ):

ADMINISTRACJA – studia stacjonarne I stopnia
zobacz

ADMINISTRACJA – studnia niestacjonarne I stopnia
zobacz

PRAWO – studia stacjonarne jednolite magisterskie
zobacz

PRAWO – studia niestacjonarne jednolite magisterskie
zobacz