Terminy egzaminów

Prawo administracyjne

W roku akademickim 2021/2022 egzamin z Prawa administracyjnego zostanie przeprowadzony w trybie ZDALNYM na wszystkich kierunkach i trybach studiów (prawo stacjonarne, prawo niestacjonarne, administracja stacjonarna I stopnia, administracja niestacjonarna I stopnia).

Prosimy zapoznać się z instrukcją przeprowadzenia egzaminu w tej formule.

Egzamin przedterminowy na wszystkich kierunkach i trybach studiów (prawo stacjonarne, prawo niestacjonarne, administracja stacjonarna I stopnia, administracja niestacjonarna I stopnia) odbędzie się 23 maja br. (poniedziałek).

Egzaminy w sesji letniej

(dla wszystkich kierunków i trybów studiów) odbędą się w dniach:

18 czerwca br. (sobota), tylko studia niestacjonarne
20 czerwca br. (poniedziałek)
21 czerwca br. (wtorek)
22 czerwca br. (środa)
23 czerwca br. (czwartek)
24 czerwca br. (piątek)
25 czerwca br. (sobota), tylko studia niestacjonarne

Egzaminy w sesji letniej poprawkowej

(dla wszystkich kierunków i trybów studiów) odbędą się w dniach:

3 września br. (sobota), tylko studia niestacjonarne
5 września br. (poniedziałek)
6 września br. (wtorek)
7 września br. (środa)
8 września br. (czwartek)
9 września br. (piątek)
10 września br. (sobota), tylko studia niestacjonarne

Prawo miejscowe w polskim systemie źródeł prawa

Egzaminy w sesji letniej

odbędą się w dniach:

29 czerwca br. (środa), godz. 16.00, sala 110, ul. Św. Anny 6
30 czerwca br. (czwartek), godz. 10.00, sala 110, ul. Św. Anny 6

Egzamin w sesji letniej poprawkowej

odbędzie się w dniu:

7 września br. (środa), godz. 13.30, sala 110, ul. Św. Anny 6

 


Zapisy na wszystkie egzaminy odbywają się za pośrednictwem systemu USOS.