Drukuj PDF
OSharwan

mgr Olena Sharvan

 

Jest absolwentką Wydziału Prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki, który ukończyła w roku 2010. Absolwentka Szkoły Prawa Polskiego i Europejskiego we Lwowie, w roku akademickim 2009/2010 stypendystka Funduszu Stypendialnego Programów Ukraińskich. Od roku akademickiego 2010/2011 uczestniczka studiów doktoranckich w Katedrze Prawa Karnego WPiA UJ. Od roku akademickiego 2010/2011 aspirant na Wydziale prawa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ivana Franki. Od października 2012 jest studentką studiów II stopnia na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II kierunek Philosophy in Science.

Data urodzenia: 11 marca 1988 r.

Email: olenka.sharvan@gmail.com

Edukacja:

magister prawa LNU im. I.Franki, 2010
specjalista z obsługi prawnej Akademia Wojsk Lądowych im. Hetmana P. Sahajdacznogo we Lwowie, 2009

Znajomość języków:

ukraiński, polski, angielski, rosyjski, hiszpański (początkujący)

Zainteresowania naukowe:

• Wyłączenie i zwolnienie od odpowiedzialności karnej
• Funkcje i rodzaje kary , zasady wymiaru kary
• Współudział w popełnieniu przestępstwa
• Prawo karne porównawcze
• Odpowiedzialność karna nieletnich
• Mediacja w prawie karnym i postępowaniu karnym
• Przestępstwa wojenne
• Prawo karne międzynarodowe
• Przestępstwa przeciwko mieniu
• Konstytucyjne zasady wymiaru sprawiedliwości

• Europejskie gwarancje praw człowieka
• Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
• Międzynarodowe prawo Humanitarne

• Gospodarka nierochomościami
• Nabywanie nieruchomości gruntowej przes cudzoziemców w poszczególnych krajach

 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

 

 1. Порівняльно-правовий аналіз статусу фермерського господарства та особистого селянського господарства (w:) Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених Київського національного університету імені Тараса Шевченка (23-24 квітня 2009 року). – К., 2009. – Ч. ІІІ. – 328 с.
 2. Загальноєвропейські гарантії права людини (w:) Закарпатські правові читання. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів, 28-30 квітня 2009 р. / (red.:) проф. Ф.Г. Ващука та доцента П.А. Ткачука. – Ужгород, 2009.– 442 с.
 3. Строки звернення за захистом трудових прав (w:) Механізм правового регулювання правоохоронної та правозахисної діяльності в умовах формування громадянськог суспільства (Осіння юридичні читання). Тези доповідей та повідомлень. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2009. – 240с.
 4. Учасники війни як суб’єкти із спеціальним статусом (w:) Актуальні проблеми теорії та історії прав людини права і держави: Зб. Тез доповідей Міжнародної щорічної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів, присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова. Львів; Одеса,2010.–250 с.
 5. Legal Status of Individual Farmer (in:) IX Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи», 14-16 травня 2010 року.– Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2010. – 348с.
 6. Класифікація обмежень прав на землю (w:) Х Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 6-8 травня 2011 року.– Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2011. – 336с. (С. 202-203).
 7. Ващишин М.Я, Шарван О.О. Вплив законодавства ЄС на розвиток законодавства України про національну екологічну мережу // Сучасні тенденції розвитку національного законодавства України: Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення юридичного факультету НУБіП (19-20 травня 2011 р., м. Київ, Україна) / Упор. к.ю.н., доцент О.М. Гончаренко. – К.: Видавничий центр НУБіП України, 2011. – С.267-269.
 8. Współaut. z A. Wróbel. Podstawy i treść odpowiedzialność administracyjnej na Ukrainie [w:] N. Godula, A. Puczko (red.), Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego, Kraków 2011, s. 277-285.
 9. Reforma odpowiedzialności administracyjnej na Ukrainie: odpowiedzialność karna czy administracyjna (w:) A. Światłowski, G. Bogdan (red.) Prawo wykroczeń w perspektywie zmian, Kraków 2011, s. 195-204.
 10. Zwolnienie od odpowiedzialności karnej na Ukrainie (w:) Kluczowe problemy procesu karnego, red. nauk. P. Hofmański, Warszawa 2011, s.265-276.
 11. The Idea of Restorative Justice. – 7th Annual International Leadership Training Program. – UNESCO Chair and Institute of Comparative Human Rights University of Connecticut, Storrs, CT, USA (Materiały dla uczestników, nakład 100 egz.)
 12. Суб’єктний склад відносин примирення винного з потерпілим за кримінальним законодавством України та Польщі (w:) ХІ Міжнародна студентсько-аспірантська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, держави та правової системи» 20-22 квітня 2012 року. Тези доповідей – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2012. – С. 160-161.
 13. Prawo do obrony, czy obowiązek: rozważania prawnoporównawcze (in:) Prawo do obrony: teoria a rzeczywistość, pod red. A Światłowskiego, Kraków 2012, ss. 291-301.


 14. Inne
 15. Przekład na język ukraiński spisu treści podręcznika Prawo cywilne: część ogólna. Ulrich Ernst, Anna Rachwał, Fryderyk Zoll. – Warszawa, 2011. – str.285-287 Tłumaczenia Decyzji I Wyroków Europejskiego Trybunału z Praw Człowieka w prawniczych czasopismach:
 16. Jurydycznyj Visnyk Ukrainy Nr 12 (768) – „Kotov v. Russia”
 17. Jurydycznyj Visnyk Ukrainy Nr 12 (768) – „Z.N.S. v. Turkey”


 18. Oddano do publikacji:
 19. Zwolnienie od odpowiedzialności karnej na Ukrainie i w Rosji – Czasopismo prawa karnego i nauk penalnych.
 20. Plusy i minusy instytucji pojednania się sprawcy z pokrzywdzonym na tle prawnoporównawczym: Polska, Ukraina – (w:) Materiałach Ogólnopolskiego Zjazdu Młodych Karnistów - "Interdyscyplinarność badań w naukach penalnych", 19-20 kwietnia 2012, Poznań
 21. Tłumaczenie na język ukraiński: Brighton Declaration, High Level Conference on the Future of the European Court of Human Rights, 19-20.04.2012.
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.