Drukuj PDF
Na prośbę studentów, osobom, które mają zaliczoną argumentację, a ich kazus w I terminie egzaminu został oceniony nie niżej niż na 3 pkt (i oczywiście nie wyżej niż 4,5), umożliwiamy poprawę kazusu w dniu jutrzejszym (30.06). Proszę pamiętać, że niezaliczenie kazusu w tym terminie oznacza ocenę ndst z II terminu egzaminu. Osoby, które spełniają wskazane powyżej kryteria i chciałaby poprawić kazus przed sesją poprawkową we wrześniu, prosimy o przesłanie tej informacji do godz. 23.00 na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl
 

Kolokwium w dniu 29 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 29 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 28 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 28 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 25 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 25 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 24 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 24 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 23 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 23 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 22 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 22 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

egzamin -imformacje dodatkowe

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że jutro zostaną zwiększone  limity na egzamin z prawa karnego odbywający się w dniu 28 i 29 czerwca. Osoby, które zdają tylko jedną część (druga została zaliczona na kolokwium) nie muszą tego faktu nikomu zgłaszać. Jeżeli ktoś rezygnuje ze zwolnienia uzyskanego na kolokwium to prosimy o przesłanie takiej informacji najpóźniej dwa dni przed terminem egzaminu na adres agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl.Taka rezygnacja jest ostateczna.

Przypominamy: podejście do egzaminu w czerwcu, uniemożliwia podejście do kolokwium we wrześniu. Osoby zapisane na dwa lub więcej terminów w czerwcu zostana administracyjnie skreślone z późniejszego terminu.

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały/regulaminy został umieszczony regulamin egzaminu z prawa karnego. W razie wątpliwości prosimy o maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl. Przypominamy także, że nie ma poprawy egzaminu w sesji letniej. Osoby, które zapiszą sie na dwa lub więcej terminów egzaminu w sesji letniej zostają skreślone z późniejszych terminów egzaminu.
 

Egzaminy z prawa karnego 2021

Drukuj PDF

Egzaminy z prawa karnego w roku akademickim 2020/2021 przeprowadzany jest w formie ustnej w sesji letniej oraz (zasadniczo) w formie pisemnej - w sesji poprawkowej. Egzamin składa się z dwóch odrębnych części: kazusowej oraz argumentacyjnej (w trakcie której sprawdzana będzie także tzw.  wiedza podstawowa, dotyczas weryfikowana przy pomocy testu)

Sesja letnia:

egzaminy ustne: od 22 do 25 czerwca oraz od 28 i 29 czerwca.

Zapisy na egzamin zostaną uruchomione 12 czerwca wieczorem.
Sesja poprawkowa:
egzaminy pisemne: 6 i 15 wrzesień; dla osób poprawiających niezaliczony egzamin w czerwcu możliwa do wyboru forma ustna.
W przypadku niezaliczenia egzaminu w pierwszym podejściu, nie ma możliwości poprawiania egzaminu w sesji letniej!!! Istnieje możliwość podejścia po raz pierwszy do egzaminu w sesji poprawkowej.
Uwaga!
Osoby, które zdecydują sie przystąpić do kolokwium katedralnego 1 września automatycznie podejmują decyzję o przystąpieniu do egzaminu z prawa karnego w sesji poprawkowej (prace z 1.09 zostaną sprawdzone przed pierwszym terminem egzaminu); przystapienie do zdawania egzaminu w czerwcu wyklucza podejście do kolokwium we wrześniu.
 

Kolokwium w dniu 11 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 11 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 10 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 10 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium w dniu 9 czerwca 2021 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na kolokwium w dniu 9 czerwca 2021 r. z podziałem na godziny.
 

Kolokwium z prawa karnego 2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że tzw. kolokwium katedralne z prawa karnego odbędzie się w dniach: od 8 do 12 czerwca, w formie ustnej za pośrednictwem aplikacji Teams oraz w formie pisemnej - 1 września (chyba że nastąpi zmiana sytuacji epidemiologicznej). Kolokwium składa sie z dwóch odrębnych części: kazusowej oraz argumentacyjnej, których zdanie zaliczane jest na poczet egzaminu na dotychczasowych zasadach okreslonych w regulaminie ćwiczeń. Student nie musi przystąpić do obu części - może przystąpić do jednej z nich. Zapisy na kolokwium będą za pośrednictwem systemu USOS.

 

Egzamin z przedmiotu „Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń” w roku akademickim 2020/2021

Drukuj PDF
1/ Terminy egzaminów:
a) I termin – 16 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
b) II termin – 23 czerwca 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
c) III termin – 6 września 2021 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online

2/ Zapisy odbywają się przez system USOS

3/ Zasady przeprowadzania egzaminu:
a) Student zapisuje się na egzamin przez system USOS.
b) W dniu egzaminu o godz. 8.00 każdy student biorący udział w egzaminie loguje się na platformie MS Teams.
c) Od godz. 8.00 następuje sprawdzenie obecności połączone z weryfikacją tożsamości (w tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę i mikrofon oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem).
d) Egzamin przeprowadzany jest w formie testu online umieszczonego na platformie MS Teams, składającego się 30 pytań jednokrotnego wyboru, z wykorzystaniem programu MS Forms udostępnionego na kanale Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń w programie MS Teams.
e) O godz. 9.00 studenci uruchamiają osadzony w platformie Teams formularz testu. W trakcie rozwiązywania testu wymagane jest utrzymanie połączenia telekonferencyjnego.
f) Czas wypełnienia testu wynosi 30 minut. Po upływie 30 minut należy przesłać formularz klikając w przycisk „Prześlij”. Nieprzesłanie testu jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

4/ Zasady zaliczenia egzaminu:
a) Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 16 punktów.
b) Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę 5 daje 3 dodatkowe punkty na egzaminie; na ocenę 4,5 daje 2 punkty; na ocenę 4 daje 1 punkt.
c) Skala ocen:
16-18 - dostateczny 
19-20 - plus dostateczny
21-24 - dobry
25-26 - plus dobry
27-33 - bardzo dobry
d) Osoby, które z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 r. uzyskają poniżej 16 pkt mogą przystąpić do egzaminu jeszcze dwukrotnie. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2021 r. nie będzie wpisywana do systemu USOS.
 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

  • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
  • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.