Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zapisy na egzamin stacjonarny z prawa karnego odbywający się w dniu 20 lipca 2020 r. będą dokonywane przez USOS. Zapisy rozpoczną się w dniu 7 lipca (we wtorek) po migracji danych.

Przypominamy, że egzamin pisemny z prawa karnego odbywa się wg zasad obowiązujących już w poprzednich latach, zawartych w Regulaminie zaliczenia przedmiotu Prawo Karne (wg których przeprowadzany był też tzw. egzamin listopadowy).

Tzw. trzeci termin egzaminu traktowany jest jak egzaminy zdawane w ramach tzw. nadzwyczajnego powtarzania przedmiotu w ramach tego samego roku akademickiego, co oznacza, że zaliczone na kolokwium i na dwóch terminach egzaminu części egzaminu nie przechodzą na trzeci termin.

 

Dyżury po egzaminach z prawa karnego w czerwcu 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżury osób oceniających egzaminy z prawa karnego odbędą się w następujących terminach:
 1. dr Mikołaj Małecki - w pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - mikolaj.malecki@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 3.07.2020 o godz. 10 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 2.07.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online.
 2. Przypominamy, że omawianie rozwiązania kazusu może odbywać się wyłącznie na dyżurze osoby, która oceniała dany kazus wg informacji podanej w systemie.
 

Egzamin w dniu 30 czerwca 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na egzamin z prawa karnego w dniu 30 czerwca 2020 r. z podziałem na godziny.
 

Egzamin w dniu 29 czerwca 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na egzamin z prawa karnego w dniu 29 czerwca 2020 r. z podziałem na godziny.
 
Drukuj PDF

800x600 Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE Przypominamy, że pomimo zaliczenia ćwiczeń student ma prawo przystąpić do tej części (tych części) egzaminu, która odpowiada formą zaliczonej/ym przez studenta części/om kolokwium (czyli test lub kazus). W takim przypadku podstawą oceny z egzaminu jest wyłącznie ilość punktów uzyskana na egzaminie. W przypadku niezaliczenia tej części egzaminu wykluczone jest skorzystanie na terminie poprawkowym ze zwolnienia uzyskanego w wyniku zaliczenia ćwiczeń. W przypadku zaliczenia całego kolokwium nie można skorzystać ze zwolnienia tylko z części testowej lub tylko z kazusowej. Osoby, które rezygnują z zaliczonej części kolokwium proszone są o przesłanie maila na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl. UWAGA!! Zapisanie się do grupy dedykowanej dla tej części egzaminu, która została zaliczona na kolokwium, oznacza rezygnacje ze zwolnienia z (wszystkich) części egzaminu uzyskanego w wyniku zaliczenia ćwiczeń.

Uwaga! Raz jeszcze prosimy zwracać uwagę na to, do jakich grup się Państwo zapisują. Na egzaminie w danym terminie trzeba przystąpić do wszystkich niezaliczonych części egzaminu. Jeżeli ktoś się wpisze do grupy dedykowanej dla tych, którym pozostała do zaliczenia tylko argumentacja, a ma niezaliczony jeszcze  kazus, którego nie zdaje w tym terminie, to uzyskują ocene ndst z egzaminu

 

Egzamin w dniu 24 czerwca 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na egzamin z prawa karnego w dniu 24 czerwca 2020 r. z podziałem na godziny.
 
Drukuj PDF

Poniżej zamieszczamy informacje na temat nowo utworzonych grup egzaminacyjnych; zapisy ruszą po migracji danych. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na grupy, do których Państwo się zapisują!!!!

29 czerwiec, studia stacjonarne

Grupa 9 - dla osób, które mają do zdania tylko argumentacje

29 czerwiec, studia niestacjonarne

Grupa 4 dla osób, które mają do zdania trzy część egzaminu

 

30 czerwiec, studia stacjonarne

Grupa 8 dla osób, które mają do zdania kazus i argumentację

Grupa 9 dla osób, które mają do zdania tylko argumentację

30 czerwiec, studia niestacjonarne

Grupa 4 dla osób, które mają do zdania tylko argumentację


 

Egzamin w dniu 23 czerwca 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "Egzaminy, kolokwia - listy, wyniki" zostały umieszczone listy grup na egzamin z prawa karnego w dniu 23 czerwca 2020 r. z podziałem na godziny.
 
Drukuj PDF

Na stronie w dziale materiały/regulaminy jest regulamin egzaminu ustnego z prawa karnego!!!

Uwaga!!!! Zostały otworzone grupy egzaminacyjne dla osób, które mają do zaliczenia odpowiednio: argumentację i test oraz argumentacją i kazus.

Dla studentów studiów stacjonarnych, na egzaminie w dniu 24 czerwca oraz na egzaminie w dniu 30 czerwca, będzie to GRUPA 6 – dla osób które zdają na egzaminie test i argumentację, oraz GRUPA 7, dla osób, które mają do zaliczenia kazus i argumentację.

Dla studentów studiów niestacjonarnych, na egzaminie w dniu 24 czerwca oraz na egzaminie w dniu 30 czerwca, będzie to GRUPA 2 – dla osób które zdają na egzaminie test i argumentację, oraz GRUPA 3, dla osób, które mają do zaliczenia kazus i argumentację.

Zostały utworzona grupa nr 8 dla osób, które pisza Kazus i Argumentacje, w dniu 24 czerwca i 29 czerwca!

Dodatkowe informacje:

a. - Zapisy na egzamin w dniu 24 czerwca zostały przedłużone do dnia 21 czerwca, do godz. 23. 59.

b. - Osoby, którym do zdania egzaminu pozostaje sam test, albo sam kazus, proszone są o przesłanie stosowanej informacji na adres: agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl.

c. W związku z zapełnieniem grup na egzamin w dniu 30 czerwca, dedykowanych osobom, które zaliczyły obie części na kolokwium katedralnym, zostanie utworzona co najmniej jeszcze jedna taka grupa. Dokładne informacje zostaną podane w poniedziałek; zapisy będą możliwe od wtorku.

d. Do egzaminu odbywającego się w lipcu mogą także przystąpić osoby, które zaliczyły kolokwium ustnie w czerwcu!!!!

 

Dyżury po kolokwiach z prawa karnego 2020 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że dyżury osób oceniających kolokwium z prawa karnego odbędą się w poniedziałek, 22 czerwca. Dokładne godziny podamy do końca tygodnia.
 1. dr Mikołaj Małecki - w pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - mikolaj.malecki@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 12 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 21.06.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online.
 2. dr Mikołaj Iwański - pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - mikolaj.iwanskii@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 14.30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 21.06.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online
 3. dr hab Agnieszka Barczak-Oplustil - pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - agnieszka.barczak-oplustil@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 19 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 21.06.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online
 4. dr Wojciech Górowski - pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - wojciech.gorowski@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 12.30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 21.06.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online
 5. dr hab Janusz Raglewski, prof. UJ - pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - janusz.raglewski@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 19.00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 21.06.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online
 6. dr Małgorzata Pyrcak-Górowska - w pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - malgorzata.pyrcak-gorowska@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 14 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, po wyczerpaniu drogi kontaktu mailowego najpóźniej do dnia 21.06.2020 i zgłoszeniu w tym samym terminie chęci wzięcia udziału w dyżurze online.
 7. dr Dominik Zając - w pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - d.zajac@uj.edu.pl - celem wyrażenia chęci omówienia pracy. Dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 10:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, osoby, które zgłosiły chęć udziału w dyżurze będą zapraszane do dołączenia do konwersacji wg kolejności zgłoszeń.
 8. dr Kamil Mamak - w pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - kamil.mamak@uj.edu.pl - celem wyrażenia chęci omówienia pracy do 22.06 do godziny 10:00. Dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 12:00 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, osoby, które zgłosiły chęć udziału w dyżurze będą zapraszane do dołączenia do konwersacji wg kolejności zgłoszeń
 9. dr Witold Zontek- w pierwszej fazie proszę o kontakt mailowy - witold.zontek@uj.edu.pl - celem ewentualnego wskazania błędów popełnionych przy rozwiązaniu kazusu do 22.06.2020 r. do godz. 9. W drugiej fazie, w razie potrzeby, dyżur odbędzie się 22.06.2020 o godz. 9:30 za pośrednictwem aplikacji MS Teams, osoby, które zgłosiły chęć udziału w dyżurze, będą zapraszane do dołączenia do konwersacji wg kolejności zgłoszeń.
 10. dr Szymon Tarapata, poniedziałek, 22 czerwca, godz. 13.00 ,- osoby zainteresowane proszone są o kontakt za pośrednictwem Teams'a
 11. Przypominamy, że omawianie rozwiązania kazusu może odbywać się wyłącznie na dyżurze osoby, która oceniała dany kazus wg informacji podanej w systemie.
 
Drukuj PDF
UWAGA!!! Uprzejmie informujemy, że egzamin z prawa karnego w formie tradycyjnej odbędzie się w drugiej połowie lipca, najprawdopodobniej w dniu 20 lipca 2020 r.
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały utworzone grupy na egzamin ustny z prawa karnego dla osób, które zaliczyły obie części egzaminu na kolokwium katedralnym (zapisy będą możliwe po migracji danych). Osoby, które nie zaliczyły żadnej części kolokwium proszone są o zapisywanie się do grup założonych dla osób, które nie przystapiły do kolokwium. Dla osób, które poza argumentacją mają do zaliczenia albo test albo kazus zostaną założone grupy po kolokwium w dniu 19 czerwca - kiedy będzie wiadomo, ile takich osób jest.

Przypominamy, że pierwszy raz do egzaminu z prawa karnego można przystąpić w pierwszym terminie wrześniowym (niezależnie od tego czy się zaliczyło kolokwium, czy nie).

 

 

egzaminy

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że zostały otworzone zapisy na egzamin ustny z prawa karnego w dniu 23 i 29 czerwca 2020 r., ale tylko dla osób, które NIE PRZYSTĘPUJĄ do kolokwium katedralnego i zdają wszystkie części egzaminu, tj. test, kazus i argumentację. Zapisanie się na ten egzamin przez osobę zapisaną równoczesnie na kolokwium powoduje administracyjne skreślenie z listy osób zapisanych na kolokwium katedralne. Zapisanie się na egzamin będzie możliwe po migracji danych, tj. najprawdopodobniej w dniu jutrzejszym.

Dla osób, które przystępują do kolokwium zapisy zostaną otwarte w terminie późniejszym. Dla tych osób będą tworzone różne grupy, w zależności od tego, ile części egzaminu pozostanie do zaliczenia.

 

Ogłoszenie dotyczące egzaminu z przedmiotu „Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń” w roku akademickim 2019/2020

Drukuj PDF
1/ Terminy egzaminów:

a) I termin – 16 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
b) II termin – 23 czerwca 2020 r. godz. 9.00 – egzamin w formie testu online
c) III termin – 1 września 2020 r.
d) IV termin – 10 września 2020 r.

2/ Zapisy odbywają się przez system USOS

3/ Zasady przeprowadzania egzaminu – czerwiec 2020 r.

a) Student zapisuje się na egzamin przez system USOS
b) W dniu egzaminu o godz. 8.00 każdy student biorący udział w egzaminie loguje się na platformie MS Teams
c) Od godz. 8.00 następuje sprawdzenie obecności połączone z weryfikacją tożsamości (w tym celu należy zaopatrzyć się w kamerę i mikrofon oraz posiadać przy sobie dokument tożsamości z widocznym zdjęciem oraz imieniem i nazwiskiem).
d) Egzamin przeprowadzany jest w formie testu online umieszczonego na platformie MS Teams, składającego się 30 pytań jednokrotnego wyboru, z wykorzystaniem programu MS Forms udostępnionego na kanale Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń w programie MS Teams.
e) O godz. 9.00 studenci uruchamiają osadzony w platformie Teams formularz testu. W trakcie rozwiązywania testu wymagane jest utrzymanie połączenia telekonferencyjnego.
f) Czas wypełnienia testu wynosi 30 minut. Po upływie 30 minut należy przesłać formularz klikając w przycisk „Prześlij”. Nieprzesłanie testu jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu.

4/ Zasady zaliczenia egzaminu:

a) Za każde poprawnie rozwiązane pytanie testowe można otrzymać 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie minimum 16 punktów.
b) Zaliczenie ćwiczeń: na ocenę 5 daje 3 dodatkowe punkty na egzaminie; na ocenę 4,5 daje 2 punkty; na ocenę 4 daje 1 punkt.
c) Skala ocen:

16-18 - dostateczny
19-20 - plus dostateczny
21-24 - dobry
25-26 - plus dobry
27-33 - bardzo dobry

d) Osoby, które z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2020 r. uzyskają poniżej 16 pkt mogą przystąpić do egzaminu jeszcze dwukrotnie. Ocena niedostateczna uzyskana z egzaminu odbywającego się w dniu 16 czerwca 2020 r. nie będzie wpisywana do systemu USOS.
 

Kolokwia i egzaminy - terminy

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy o terminach kolokwiów i egzaminów w roku akademickim 2019-2020. O sposobach zapisów na kolokwia i egzaminy poinformujemy w terminie późniejszym.

Kolokwia i egzaminy zdalne

16 i 19 czerwiec - kolokwium ustne dla studentów studiów stacjonarnych,

20 czerwca - kolokwium ustne dla studentów studiów niestacjonarnych – (możliwość przystąpienia do kolokwium także 16 lub 19 czerwca)

23-24 czerwiec - egzamin ustny

29-30 czerwiec - egzamin ustny

Jeżeli będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu z prawa karnego w formie tradycyjnej w drugiej połowie lipca, odbędzie się on 20 lipca 2020 r.

Kolokwia i egzaminy tradycyjne

1 wrzesień 2020 r - kolokwium

6 wrzesień – egzamin

17 wrzesień – egzamin


 

Nagranie audio wykładu z przedmiotu "Prawo karne materialne"

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "MATERIAŁY / MATERIAŁY DYDAKTYCZNE / WYKŁADY, ĆWICZENIA, SEMINARIA / PRAWO KARNE MATERIALNE 2019-2020 - STUDIA NIESTACJONARNE" zostało zamieszczone nagranie audio wykładu z dnia 14.03.2020 r.
 

Organizacja zajęć

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w związku z zagrożeniem epidemicznym i wynikającym z niego zawieszeniem prowadzonych przez Wydział zajęć w tradycyjnej formie, wykłady z przedmiotu "Prawo karne skarbowe" nagrywane będą w warunkach studyjnych i umieszczane, jak dotychczas, na stronie Katedry. Z kolei zajęcia w ramach warsztatów "Przestępstwa i wykroczenia podatkowe" oraz "Przestępstwa i wykroczenia celne i akcyzowe" polegać będą na cotygodniowym przesyłaniu drogą mailową kazusu dotyczącego problematyki przedmiotu wraz z materiałami pomocniczymi i udzielaniu odpowiedzi na pytania kontrolne przez trzy- lub czteroosobowe grupy uczestników zajęć.
 

Organizacja zajęć w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Drukuj PDF
Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ informują, że:

1. Zajęcia, które miały się odbyć do końca bieżącego tygodnia (tj. do 15 marca), będą odpracowane w sposób ustalony przez prowadzącego. Stosowne informacje zostaną przesłane zainteresowanym osobom.

2. Piątkowy (13 marca) wykład z przedmiotu "Prawo medyczne z elementami bioetyki" odbędzie się online, w formie transmisji na FB Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego UJ albo za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

3. Od kolejnego tygodnia (tj. od 16 marca):

 • Wykłady z przedmiotów kursowych (Prawo karne materialne, Prawo karne skarbowe, Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń, Prawo medyczne z elementami bioetyki) będą się regularnie odbywać online, tzn. będą transmitowane w ramach live-streamingu (za pośrednictwem FB lub platformy Microsoft Teams) albo ich nagrania będą zamieszczane na Spotify, platformie Pegaz lub stronie internetowej Katedry.
 • Ćwiczenia, seminaria i warsztaty będą się odbywać regularnie online, przy czym każdy prowadzący ustali indywidualnie z grupą termin i sposób odbywania zajęć. Studenci mogą zostać poproszeni o używanie określonych aplikacji lub platform internetowych wskazanych przez prowadzącego. Prawdopodobnie w szerszym zakresie zostaną wykorzystane funkcjonalności platformy Microsoft Teams.

4. Prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe, seminaryjne lub warsztatowe skontaktują się ze studentami do najbliższej soboty (tj. do 14 marca), celem uzgodnienia terminu i sposobu odbywania zajęć online w przyszłym i kolejnych tygodniach.

5. Informacje na temat sposobu odbywania online wykładów będą dodatkowo zamieszczane na FB Katedry i Zakładu.

Katedra Prawa Karnego UJ i Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego UJ pragną zapewnić, że zastosują wszystkie dostępne sposoby, aby efektywnie przygotować wszystkich zainteresowanych do egzaminów i kolokwiów. Jednocześnie prosimy o bieżące śledzenie komunikatów pojawiających się na FB Katedry i Zakładu.

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.