Klucz do testu z egzaminu z prawa karnego z 13 września 2019 r.

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że w dziale "MATERIAŁY / EGZAMINY, KOLOKWIA - LISTY, WYNIKI" został umieszczony klucz do testu z egzaminu z prawa karnego z 13 września 2019 r.
 

Egzamin z Prawa karnego materialnego w dniu 13 września 2019 r. - informcje organizacyjne

Drukuj PDF

Przypominamy, że egzamin z prawa karnego materialnego w dniu 13 września 2019 r. rozpoczyna się o godz. 15 i odbywa się centrum dydaktycznym przy ul. Krupniczej 33a (aule A i B).

Egzamin rozpoczyna się od części argumentacyjnej. Następnie odbędzie się część TESTOWA (bezpośrednio po zakończeniu poprzedniej części, tj. około godz. 16:15). W ostatniej kolejności odbędzie się część kazusowa (bezpośrednio po poprzedniej części, tj. około godz. 17). Podane godziny są orientacyjne i poszczególne części mogą rozpocząć się później.

Między poszczególnymi częściami egzaminu odbywa się krótka przerwa techniczna, przeznaczona na opuszczenie sali przez wszystkie osoby i wpuszczenie na salę osób zdających kolejną część egzaminu, po weryfikacji ich tożsamości. Prosimy przygotować dokument stwierdzający tożsamość lub legitymację studencką. W czasie części testowej obowiązkowe jest posiadanie przy sobie w widocznym miejscu przez cały czas legitymacji studenckiej z nr albumu (indeksu).

Szefem terminu jest dr Dominik Zając.

CZĘŚĆ ARGUMENTACYJNA I TESTOWA

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się następującymi literami, prosimy o stawienie się przed następującymi wejściami do sal:

aula A parter - A-G
aula B parter - H-L
aula A piętro 2. - Ł-R
aula B piętro 2. - S-Ż

CZĘŚĆ KAZUSOWA - WEJŚCIE TYLKO Z PARTERU

aula A parter - A-N
aula B parter - O-Ż

U W A G A ! Na salę w dniu egzaminu zostaną wpuszczone tylko i wyłącznie osoby widniejące na liście osób zapisanych na egzamin w systemie. Ponadto pragniemy podkreślić, że w porze egzaminu nie będą rozstrzygane lub chociażby nawet rozpatrywane żadne kwestie formalne dotyczące zapisów na egzamin.

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy o opublikowaniu wyników z egzaminu z  prawa karnego z 4 września. Jednocześnie informujemy, że zostały rozpatrzone nadesłane wątpliwości do klucza i osoby, którym uwzględniono odpowiedzi niezgodne z kluczem zostały poinformowane o tym fakcie mailem. Oceny do USOS będa eksportowane w dniu dzisiejszym.
 

Dyżury

Drukuj PDF

W miesiącu wrześniu dyżury pracownikow katedry odbędą się w nastepujących terminach:

prof. dr hab. Piotr Kardas - 9.09 (poniedziałek) godz. 9:00 (pokój 119)
dr Marek Bielski - 16.09 (poniedziałek) godz. 9:00 (pokój 123) - wszyscy studenci zainteresowani oglądaniem prac z terminu 4.09 proszeni są o punktualne stawiennictwo
dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ - 9.09 (poniedziałek) godz. 9:30 (pokój 119)
dr Grzegorz Bogdan - 11.09 (środa), 19.09 (czwartek), 26.09 (czwartek) godz. 15:00-16:30 (pokój 118)

dr Agnieszka Pilch, poniedziałek, 16 wrzesnia, godz. 16.00, s. 118

 

Wpis NZAL

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż NZAL dla studentów którzy nie zaliczyli/nie podeszli do przedmiotu Prawo Karne wpisywany będzie do USOS po ogłoszeniu wyników z ostatniego terminu egzaminu. Biorąc pod uwagę liczbę studentów nie ma technicznej i organizacyjnej możliwości spełnienia indywidualnych próśb o wcześniejszy wpis.
 

Szefowie poszczególnych kolokwiów i egzaminów 2019 r.

Drukuj PDF
Przedstawiamy pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie poszczególnych kolokwiów i egzaminów. W razie relewantnych wątpliwości w trakcie lub po kolokwium/egzaminie (także po opublikowaniu wyników) prosimy o kontakt mailowy z szefem danego terminu. Przypominamy, że kwestię dopuszczeń do udziału w kolokwium reguluje odrębna procedura (zob. wcześniejsze ogłoszenia). Szefowie terminu nie udzielają informacji dotyczących szczegółowych wyników kolokwium/egzaminu - obejrzenie pracy możliwe jest wyłącznie na dyżurze pracownika, który oceniał daną pracę. W kwestiach technicznych związanych z działaniem systemu informatycznego z wynikami kolokwium/egzaminu prosimy o kontakt z mgr Adamem Behanem.
  • Kolokwium 3 czerwca 2019 r. - dr Wojciech Górowski
  • Kolokwium 8 czerwca 2019 r. - dr Mikołaj Iwański
  • Kolokwium 10 czerwca 2019 r. - dr Mikołaj Małecki
  • Egzamin 19 czerwca 2019 r. - dr Witek Zontek, dr Jan Jodlowski
  • Egzamin 25 czerwca 2019 r. - dr Tomasz Sroka
  • Egzamin 4 września 2019 r. - dr Marek Bielski
  • Egzamin 13 września 2019 r. - dr Dominik Zając
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w aplikacji egzaminacyjnej htts://egzaminy.law.uj.edu.pl/ dostępne są zanonimizowane skany testów dla osób które podeszły w danym terminie. Ew. błędy w zliczaniu przez skaner punktów należy zgłaszać pod adres a.behan@uj.edu.pl w treści maila podając:

  • nr strony pliku dostępnego w aplikacji na którym znajduje się praca,
  • indeks studenta - ilość punktów podanych w aplikacji i ilość punktów która powinna być wpisana wg piszącego,
  • lista nr pytań z testu na których na karcie odpowiedzi zaznaczono poprawne odpowiedzi (np. 1, 4, 6, 14…).

Mail musi zostać wysłany z maila w domenie student.uj.edu.pl. Jednocześnie uprzejmie przypominany, że nie będą uwzględniane żadne dopiski na karcie odpowiedzi, zakreślenia, wyjaśnienia itp.

 

terminy egzaminów i kolokwium katedralnego z prawa karnego

Drukuj PDF

Terminy egzaminów z prawa karnego w roku akademickim 2018/2019:

19 VI, godz. 15.00-19.00, Aula A i B, Krupnicza, s. Niebieska, s. Zielona

25 VI, godz. 15.00-19.00, Aula A i B, Krupnicza, s. Niebieska, s. Zielona

4.IX., godz. 15.00-19.00, Aula A i B, Krupnicza, s. Niebieska, s. Zielona

13.IX, godz. 15.00-19.00, Aula A i B, Krupnicza, s. Niebieska, s. Zielona

 

Terminy kolokwium katedralnego:

3.VI, godz. 14.30-16.30, s. 218, 219, 223, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2

10.VI, godz. 14.00-16.30, aule A i B, centrum dydaktyczne WPiA UJ przy ul. Krupniczej 33a (uwaga! zmiana godziny rozpoczęcia kolokwium na godz. 14:00)

8 czerwiec , godz.14.00, sala 219, 223, Collegium Wróblewskiego, ul. Olszewskiego 2 (tylko dla osób uczęszczających na zajęcia w trakcie zjazdów)

 

Szczegółowe zasady egzaminu i kolokwium opisane zostały w Regulaminie ćwiczeń z cz. ogólnej 2018-2019 i Regulaminie zaliczenia przedmiotu Prawo karne materialne, 2018-2019 umieszczonych na stronie katedry w dziale: materiały/regulaminy.

 

Nowy model prawa wykroczeń - grant OPUS prof. UJ dr. hab. Włodzimierza Wróbla

Drukuj PDF

Z radością informujemy, że projekt badawczy "Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna" dr hab. Włodzimierza Wróbla, prof. UJ uzyskał finansowanie w ramach konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki w kwocie 477.007 zł.

Jednocześnie informujemy, że mgr Alensandra Nieprzecka otrzymała grant na realizację projektu badawczego "Współuczestnictwo w popełnieniu zbrodni objętej jurysdykcją przedmiotową Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze", w ramach konkursu Preludium 14 Narodowego Centrum Nauki, w kwocie 119.337 zł.

 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.