Drukuj PDF

Egzamin z prawa karnego w dniu 25 listopada odbędzie się za pośrednictwem Teamsa w godzinach od ok 14. 30 (dla osób o nazwiskach zaczynających sie na  litery: H, K i N) oraz od ok 15. 30. - osoby, których nazwiska zaczynają się na literę W oraz Z. Ponieważ odpowiadają Państwo pojedynczo bardzo prosimy czekać na zgłoszenie się egzaminatora.

Egzaminie z prawa karnego w dniu 26 listopada odbędzie się za pośrednictwem Temasa w nastepujących godzinach:

ok godz. 13.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na litery Ka

ok godz. 14.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na litery od Ki do Kz

ok godz. 15.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę M

ok godz. 14.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na litery od A do B

ok. godz. 14. 45 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę G

ok godz. 15.30 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę O

ok  godz. 16.00 dla osób, których nazwiska rozpoczynają sie na literę P

 

 

egzamin listopadowy

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, że egzamin listopadowy (egzamin ustny) odbędzie się w dniach 24 -26 listopada, w formie zdalnej. Będzie to egzamin ustny, jednolity (całościowo oceniana wypowiedź) w ramach którego będzie sprawdzana także  umiejętnośc argumentacji oraz rozwiązywania kazusów. 
 

Wykład z prawa karnego gospodarczego

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż wykład z prawa karnego gospodarczego, rozpocznie się zdalnie i planowo w dniu 09.10.2020 r., o godz. 08.15 na kanale„20/21Z - Prawo karne gospodarcze prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski” w programie Teams. Kod do kanału który umożliwi Państwu szybkie dołączenie to: dz1ve5m

 

W czasie wykładu będzie dostępna dla uczestników opcja zadawania pisemnego pytania prowadzącemu.


 

Wykład 1 z Części szczególnej prawa karnego 06.10.2020 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż wykład z części szczególnej, rozpocznie się zdalnie i planowo w dniu 6.10.2020 r., o godz. 17.45 na kanale „Część szczególna prawa karnego Wykład 20/21 WPA-10.P(Z)-3003” w programie Teams. Kod do kanału który umożliwi Państwu szybkie dołączenie to: eeht8u4

 

Wykład odbędzie się jako zdarzenie na żywo – na kanale zamieszczony zostanie link do transmisji. W czasie wykładu będzie dostępna dla uczestników opcja zadawania pisemnego pytania prowadzącemu.

 

 

Wykład 1 z Prawa Karnego Materialnego 05.10.2020 r.

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, iż wykład z prawa karnego materialnego, prowadzony przez Pana Prof. dr. hab. Piotra Kardasa rozpocznie się zdalnie i planowo w dniu 5.10.2020 r., o godz. 12.30 na kanale „Prawo karne materialne –Wykład 20/21 WPA-10.P-109” w programie Teams. Kod do kanału który umożliwi Państwu szybkie dołączenie to: 3ndomn6

 

Wykład odbędzie się jako zdarzenie na żywo – na kanale zamieszczony został link do transmisji. W czasie wykładu będzie dostępna dla uczestników opcja zadawania pisemnego pytania prowadzącemu.

 

 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w dziale materiały dydaktyczne-wykłady,ćwiczenia,seminaria/seminaria została umieszczona lista osób (numery indeksu) przyjetych na seminarium IV r. prowadzone przez dr hab. Agnieszkę Barczak-Oplustil i dr Mikołaja Małeckiego.

 

Rozpoczęcie zajęć 2020/2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że ćwiczenia z Części szczególnej prawa karnego rozpoczną się od 12 października 2020 r.
Ćwiczenia z prawa karnego (część ogólna) odbywające się w ramach studiów stacjonarnych we wskazanej w USOS formie rozpoczną się od 19. X; pomiędzy 12 a 16. X zostaną przeprowadzone ćwiczenia organizacyjne - za pośrednictwem MS Teams albo za pośrednictwem maila. Dokładne informacje przekażą prowadzący poszczególne grupy ćwiczeniowe.
Seminaria z prawa karnego rozpoczną się po 16 października 2020 r.

 

Zajęcia w Zakładzie Bioetyki i Prawa Medycznego UJ w roku akademickim 2020/2021

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 prowadzone będą przez Zakład zajęcia z przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki”. Jest to całoroczny przedmiot podstawowy, realizowany w wymiarze 60 godzin wykładu i 60 godzin ćwiczeń. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu dostępne są w USOSie. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - hybrydowo. Pierwszy wykład odbędzie się 2 października b.r., ćwiczenia rozpoczynają się od 6 października b.r.

Informujemy również, że przedmiot "Prawo medyczne z elementami bioetyki" będzie dostępny także dla studentów studiów niestacjonarnych. Wykłady będą prowadzone online, zaś ćwiczenia - stacjonarnie. Terminy wykładu i ćwiczeń oraz sylabus przedmiotu są dostępne w USOSie.

W nadchodzącym roku akademickim zostanie uruchomione seminarium z prawa medycznego dla IV roku, prowadzone przez dra Tomasza Srokę. Seminarium będzie odbywać się w piątki. Zgłoszenia na powyższe seminarium przyjmowane są mailowo na adres Zakładu (prawomedyczne@uj.edu.pl) do dnia 27 września b.r. Do zgłoszenia należy dołączyć CV zawierające m.in. informację na temat ocen z przedmiotów cywilistycznych i karnistycznych oraz informację na temat ewentualnej równoległej aplikacji na seminarium z prawa karnego. Warunkiem uczestnictwa w seminarium jest zadeklarowanie w roku akademickim 2020/2021 przedmiotu „Prawo medyczne z elementami bioetyki” (lub wcześniejsze zaliczenie tego przedmiotu). Informacja o osobach przyjętych na seminarium zostanie przesłana mailowo do 30 września b.r. Pierwsze seminarium odbędzie się 2 października b.r.

Ponadto kontynuowane będzie seminarium z prawa medycznego dla V roku - zapisy przez USOS.
 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

  • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
  • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.