Rekrutacja stypendysty do projektu badawczego - KONKURS

Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy o rekrutacji na stanowisko stypendysty w projekcie badawczym „Nowy model prawa wykroczeń. Analiza teoretyczna, normatywna i empiryczna”, w ramach konkursu OPUS 14 Narodowego Centrum Nauki.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2020 r. Szczegóły dotyczące wymagań, opisu zadań i warunków zgłoszeń znajdują się w poniższym ogłoszeniu.

Zobacz więcej

 
Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż zajęcia - Ćwiczenia z części ogólnej prawa karnego prowadzone przez dr Wojciecha Górowskiego, planowane na 21 oraz 28 stycznia 2020 r. nie odbędą się. Zajęcia zostały przeniesione i będą odrobione w II semestrze, po uprzednim podaniu terminu i sali odrabiania zajęć
 
Drukuj PDF

Uprzejmie informujemy, że  egzaminy z Części szczególnej prawa karnego odbędą się w następujących terminach:

31 stycznia 2020, g. 16, s. 218;

7 luty 2020, g.13, s. 218;

oraz termin poprawkowy: 17 luty, godz. 13, s. 218.

 

Zakres wymagań z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2019/2020

Drukuj PDF
Zakres wymagań do egzaminu z prawa karnego gospodarczego w roku akademickim 2019/2020:

Akty prawne:
 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny, art. 286, 296 – 316;
 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 586 – 595 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń, art. 601, 134, 136, 138b, 138c.
 4. Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
 5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
 6. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 115 do 123 i przepisy do których następuje odesłanie);
 7. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (art. 7 – 28a oraz 59e – 59i);
 8. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 15 – 17);
 9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe – art. 171;
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, art. 23 – 27;
 11. Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
 12. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 114;
 13. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze.
 14. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej – art. 303 – 310 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi – art. 178 – 184 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 16. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi – art. 287 – 299 oraz przepisy do których następuje odesłanie;
 17. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (zaniechanie ukarania sprawcy – art. 16 – 19; kary za przestępstwa skarbowe; kategorie przestępstw skarbowych).
Literatura:
 1. A. Zoll (red.); Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. T. III, Komentarz do art. 278 – 363, Warszawa 2016, wyboldowane tezy z komentarza do art. 286, 296 – 316;
 2. M. Rodzynkiewicz:, Kodeks spółek handlowych, Komentarz. Warszawa 2010 r., komentarz do art. 586 – 595;
 3. Wykłady.
 

Wykład dr Agnieszki Pilch

Drukuj PDF
Uprzejmie informujemy, iż w dziale "MATERIAŁY" zostało udostępnione nagranie wykładu dr Agnieszki Pilch z cz. szczególnej prawa karnego.
 

Nowe granty Narodowego Centrum Nauki dla doktorantów

Drukuj PDF

Miło nam poinformować, że dwójka doktorantów Katedry Prawa Karnego UJ uzyskała granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 17.

 • Daniel Kwiatkowski uzyskał grant na projekt badawczy pt. "Różnice w orzekanych karach i ewentualne sposoby ich niwelowania. Rozważania o granicach dyskrecjonalności władzy sędziego w zakresie wymiaru kary",
 • Łukasz Duśko otrzymał finansowanie projektu badawczego pt. "Szkoda wyrządzona przestępstwem jako przesłanka ujednolicenia modelu procesu karnego i cywilnego" (projekt ten będzie realizował wspólnie z kolejnym doktorantem naszej Katedry Mateuszem Szurmanem).
 

Stypendium MNiSW dla wybitnego młodego naukowca 2019 r.

Drukuj PDF
Miło nam poinformować, że dr Mikołaj Małecki - adiunkt w Katerze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca.
 

Korespondencja mailowa z katedrą

Drukuj PDF

Uprzejmie zwracamy uwagę, aby w korespondencji z Katedrą, zwłaszcza dotyczącej ocen w sytemie, podawać (oprócz imienia i nazwiska) swój nr indeksu, aby nie pozostawiać wątpliwości co do tego, kto do Katedry pisze. Katedra zastrzega sobie prawo nierozpatrywania wniosków czy zapytań, w których nie znajdą się powyższe dane.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce internetowej w każdym czasie. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.