Seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego

W Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ będzie prowadzić następujące seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego w roku akad. 2019/2020:

studia stacjonarne
seminarium dla IV roku, wtorek, godz. 14-15.30, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2
seminarium dla V roku, wtorek, godz. 15.45-17.15, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2

studia niestacjonarne
planowana jest jedna grupa seminaryjna wspólna dla IV i V roku w soboty w terminach zjazdów, godz. 17.15- 19.30, p. 226 przy ul. Olszewskiego 2

Zapisy na seminaria magisterskie odbywają się przez system USOS.

Szukaj