Terminy egzaminów z przedmiotu "Prawa Człowieka"

Egzamin przedterminowy w dn. 13/06, g. 10:00, s. 315, ul. Olszewskiego 2

I termin sesyjny w dn. 19/06, g. 10:00, s. 315, ul. Olszewskiego 2

II termin sesyjny w dn. 26/06, g. 10:00, s. 315, ul. Olszewskiego 2

Terminy w sesji poprawkowej:
4/09 oraz 11/09.

Prawo karne wykonawcze - planowane terminy egzaminów w roku akad. 2022/23

Studia stacjonarne

19 stycznia 2023, godz. 12.15-14.15, sala 219, ul. Olszewskiego 2 (egzamin przedterminowy),
3 lutego 2023, godz. 10-12, sala 223, ul. Olszewskiego 2,
9 lutego 2023, godz. 10-12, sala 223, ul. Olszewskiego 2,
21 lutego 2023, godz. 10-12, sala 223, ul. Olszewskiego 2.

Studia niestacjonarne

14 stycznia 2023, godz. 15.30-17, sala 223, ul. Olszewskiego 2 (egzamin przedterminowy),
3 lutego 2023, godz. 10-12, sala 223, ul. Olszewskiego 2,
9 lutego 2023, godz. 10-12, sala 223, ul. Olszewskiego 2,
21 lutego 2023, godz. 10-12, sala 223, ul. Olszewskiego 2.

Terminy egzaminów - Prawa Człowieka

Szanowni Państwo, Planowane są następujące terminy egzaminów z przedmiotu Prawa Człowieka:

- przedtermin w formie pisemnej on-line - 6 czerwca w godzinach wykładu
- termin sesyjny w formie w formie pisemnej stacjonarnej - 15 czerwca godz. 10:00 s. 219 ul. Olszewskiego 2
- terminy sesyjny w formie pisemnej on-line - 28 czerwca g. 10:00
-sesja poprawkowa w formie pisemnej on-line - 9 września g. 10:00
- sesja poprawkowa w formie pisemnej stacjonarnie - 15 września g. 10:00 s. 12, Krupnicza 33a

W zakresie formy pisemnej on-line, platforma za pomocą, której zostanie przeprowadzony egzamin zostanie podana z odpowiednim wyprzedzeniem.

Egzamin z prawa karnego wykonawczego

Prawo karne wykonawcze semestr zimowy 2021/2022 – egzamin

W roku akad. 2021/22 egzamin z prawa karnego wykonawczego jest egzaminem ustnym prowadzonym na platformie Teams. Studenci zdają egzamin w grupach trzyosobowych. Każda osoba przystępująca do egzaminu losuje zestaw zawierający cztery pytania. Studenci mający zaliczenie z ćwiczeń mogą zwolnić się od odpowiedzi na jedno wskazane przez siebie pytanie. Studenci zapisują się na egzamin w systemie USOS, przy czym w przeddzień egzaminu otrzymują w Teams informację, o której godzinie mają oczekiwać na połączenie. W czasie egzaminu student ma włączoną kamerę. Zapisy w systemie USOS będą otwarte od 11.01.2022.

Terminy egzaminów na studiach stacjonarnych:
1. 18.01, godz. 10.00-13.30,
2. 19.01, godz. 15.00-18.30,
3. 20.01, godz. 9.30 -12.15 (dwie grupy),
4. 24.01, godz. 10-13.30 (dwie grupy),
5. 27.01, godz. 12-15.30,
6. 31.01, godz. 10-13.30,
7. 1.02, godz. 10-13.30,
8. 2.02, godz. 10-13.30,
9. 21.02, godz. 10-13.30,
10. 23.02, godz. 10-13.30.

Terminy egzaminów na studiach niestacjonarnych:
1. 21.01, godz. 10-13.30 i 16-18.30,
2. 22.01, godz. 10-13.30,
3. 5.02, godz. 10-13.30,
4. 23.02, godz. 10-13.30.

Egzamin - Prawa Człowieka

Szanowni Państwo,

planowane terminy egzaminów z praw człowieka to:

14/06 - przedtermin - godziny i rejestracja - USOS

sesja letnia:
21/06 - godziny i rejestracja - USOS
28/06 - godziny i rejestracja - USOS

sesja poprawkowa:
10/09 - godziny i rejestracja - USOS
15/09 - godziny i rejestracja - USOS

Proszę być przygotowanym do rozpoczęcia egzaminu na 15 min przed godziną swojej rejestracji - egzamin może odbyć się chwilę wcześniej, jak i może się odbyć z drobnym opóźnieniem czasowym.
Zostaną Państwo dodani do swoich grup egzaminacyjnych przed godziną swojego egzaminu.

Egzamin przedterminowy - Prawa Człowieka

Szanowi Państwo, uprzejmie informujemy, iż egzamin przedterminowy z przedmiotu Prawa Człowieka odbędzie się w dacie ostatniego wykładu, tj. 14 czerwca. Zapisy odbędą się za pośrednictwem systemu USOS.

Egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie"

Uprzejmie informuję, że egzaminy z przedmiotu "Zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie" odbędą się w następujących terminach:

I. studia stacjonarne:

20 maja 2021 r. o godz. 10:30 (egzamin przedterminowy);
10 czerwca 2021 r. o godz. 10:30;
9 września 2021 r. o godz. 10:30;
16 września 2021 r. o godz. 10:30;

II. studia niestacjonarne:
22 maja 2021 r. o godz. 11:00 (egzamin przedterminowy);
19 czerwca 2021 r. o godz. 11:00;
11 września 2021 r. o godz. 11:00;
18 września 2021 r. o godz. 11:00.

Egzamin będzie miał formy testu jednokrotnego wyboru, który będzie się składał z 10 pytań.

Compliance - terminy egzaminów

W bieżącym roku akademickim egzaminy z Compliance odbędą się w następujących terminach (są wspólne dla kierunków prawo i administracja):

25.01.2020r. - w godzinach zajęć - przedtermin

1.02.2020r. g. 13:15-14:45

15.02.2020r. g. 13:15-14:45

22.02.2020r. g. 13:15-14:45

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Egzamin z prawa karnego wykonawczego

W bieżącym roku akademickim egzamin z prawa karnego wykonawczego jest egzaminem ustnym. Student odpowiada na cztery pytania otwarte zawarte w wylosowanym zestawie. Zaliczenie ćwiczeń pozwala na uchylenie się od odpowiedzi na jedno wybrane przez siebie pytanie.

Egzamin ustny będzie prowadzony w grupach trzyosobowych. Przewidywany czas egzaminu dla trzyosobowej grupy studentów to 30 min.

Terminy egzaminów dla studiów stacjonarnych:
18-22.01.2021 – egzamin przedterminowy
3-4.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
23.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Terminy egzaminów dla studiów niestacjonarnych:
16.01.2021 – egzamin przedterminowy
5.02.2021 – egzamin w sesji zimowej
19.02.2021 – egzamin w sesji poprawkowej

Rejestracja na egzaminy będzie odbywać się w systemie USOS na początku stycznia 2021 r.

Więcej artykułów…

Szukaj