ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

W roku akademickim 2019/2020 w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego UJ prowadzone są:

  • Wykłady z przedmiotów "Prawo karne wykonawcze" oraz „Prawa człowieka”,
  • Ćwiczenia z przedmiotu "Prawo karne wykonawcze",
  • Konwersatorium z przedmiotu „Wykonywanie zatrzymania i tymczasowego aresztowania”,
  • Seminaria magisterskie z prawa karnego wykonawczego dla studentów IV i V roku.

Szukaj