Seminaria z prawa karnego wykonawczego

Seminaria z prawa karnego wykonawczego dla IV i V roku dla studiów stacjonarnych będą prawdopodobnie odbywać się we wtorki w godz. 14-15.30 (IV rok) i 15.45-17.15 (V rok). Będą mieć formę hybrydową (1 spotkanie w miesiącu w zwykłym trybie) zgodnie z życzeniami studentów. Ostateczny termin zostanie potwierdzony po wskazaniu sali na zajęcia stacjonarne przez dziekanat.

Szukaj