Raglewska

 

 

dr Joanna Raglewska

 adres e-mail: joanna.raglewska@uj.edu.pl

 

dr Joanna Raglewska jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ukończyła w roku 2002. Od roku akademickiego 2002/203 uczestnik studiów doktoranckich. W 2008 roku obroniła dysertację doktorską zatytułowaną „Prawo do obrony ze szczególnym uwzględnieniem postępowania karnego wykonawczego". Od roku akademickiego 2009/2010 asystent Zakładzie Prawa i Polityki Penitencjarnej.

 

 

PUBLIKACJE NAUKOWE:

  • Kilka uwag o prawie do obrony formalnej w postępowaniu karnym wykonawczym i jego ograniczeniach, Przegląd Więziennictwa Polskiego, 2009 nr 64-65.,
  • Obrońca w postępowaniu wykonawczym na przykładzie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych z 2010, z. 1,
  • Realizacja prawa do obrony w postępowaniu wykonawczym przez skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym Kraków – Nowa Huta, (w:) Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci Profesora Zbigniewa Hołdy, w rozdziale Prawo karne procesowe, red. B. Stańdo – Kawecka. K. Krajewski, Wolters Kluwer 2011,
  • Joanna Raglewska, Janusz Raglewski, Kilka słów o znaczeniu rozstrzygnięcia zapadłego w postępowaniu w sprawie o przestępstwo skarbowe dla postępowania przed organami skarbowymi, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2013, z. 3,
  • Barbara Stańdo – Kawecka, Joanna Deszyńska, Country Report: Poland, (w:) Restorative Justice in Criminal Matters: Comparative Research in 11 European Countries, red. A. Pitsela, E. Symeonidou- Kastanidou, Sakkoulas Publications, Athens- Thessaloniki 2013,

Szukaj