Pracownicy i doktoranci

KIEROWNIK

 • prof. dr hab. Iwona Niżnik-Doboszbiogram

PROFESOROWIE

Profesor emerytowany  prof. dr hab. Jan Zimmermann

 

ADIUNKCI

ASYSTENCI

 • dr Andrzej Duda
 • mgr Witold Górnybiogram

DOKTORANCI

 • mgr Zbigniew Bartoszewicz
 • mgr Marcin Ćwiertnia
 • mgr Witold Górny
 • mgr Tomasz Jafra
 • mgr Aleksandra Kędzior
 • mgr Jakub Krawczyk
 • mgr Natalia Klaudia Nowak
 • mgr Piotr Pękalski
 • mgr Dorota Przeklasa
 • mgr Karolina Radosz
 • mgr Justyna Staszczyk
 • mgr Krystian Szpotański
 • mgr Adam Wróblewski
 • mgr Michał Zięba
 • mgr Anna Żak-Stobiecka