Egzaminy


 

Egzaminy w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej

 

sesja letnia 2019/2020

 

wszystkie egzaminy przedterminowe i w letniej sesji egzaminacyjnej (15.06.2020r. - 30.07.2020r.) odbywają się online, na platformie PEGAZ - EGZAMINY

formuła, warunki uczestnictwa, zaliczenia i metoda weryfikacji wyników egzaminów (poza nadzwyczajnym trybem przeprowadzenia –na platformie zdalnego nauczania Pegaz - Egzamny ) odpowiadają dotychczas obowiązującym i zamieszczonym w sylabusie przedmiotów

zapisy na egzamin odbywają się przez system USOS

 

Historia nowożytnej administracji:

kierunek prawo niestacjonarne:

Egzamin z przedmiotu „Historia nowożytnej administracji” przeprowadzony zostanie na platformie Pegaz, w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 45 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy egzaminu będą mieli 60 minut. Egzamin (to jest test do rozwiązania) dostępny będzie na platformie Pegaz-  Egazaminy, w module obejmującym egzamin z przedmiotu „Historia nowożytnej administracji” w każdorazowo przewidzianym dla niego terminie i przedziale czasowym. Czas na rozwiązanie testu - liczony od rozpoczęcia jego rozwiązywania na platformie Pegaz - przewidywany jest na 45 minut, w ramach 1 godziny zegarowej w której możliwy będzie dostęp do niego (co oznacza, że jeżeli ktoś zaloguje się na platformę i rozpocznie rozwiązywanie testu później niż 15 minut od jego udostępnienia, czas na rozwiązanie będzie odpowiedni krótszy niż 45 minut, ale wciąż dostępne będzie wszystkie 45 pytań).​

Warunek wstępny uczestnictwa w egzaminie przedterminowym (tj. uzyskanie zaliczenia ćwiczeń) pozostaje niezmieniony.

 

terminy egzaminów:

13.06.2020r., godz. 17.00 - 18.00 - egzamin online na platformie PEGAZ - EGZAMINY

11.07.2020r.,  godz. 12.00 - 13.00 - egzamin online na platformie PEGAZ - EGZAMINY

terminy egzaminów w sesji poprawkowej (wrzesień 2020r.) zostana podane w lipcu 2020r.

 

Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji:

kierunek administracja niestacjonarna:

Egzamin z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji” przeprowadzony zostanie na platformie Pegaz, w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 35 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy egzaminu będą mieli 45 minut. Egzamin (to jest test do rozwiązania) dostępny będzie na platformie Pegaz - Egzaminy , w module obejmującym egzamin z przedmiotu „Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji” w każdorazowo przewidzianym dla niego terminie i przedziale czasowym. Czas na rozwiązanie testu - liczony od rozpoczęcia jego rozwiązywania na platformie Pegaz - przewidywany jest na 45 minut, w ramach 1 godziny zegarowej w której możliwy będzie dostęp do niego (co oznacza, że jeżeli ktoś zaloguje się na platformę i rozpocznie rozwiązywanie testu później niż 15 minut od jego udostępnienia, czas na rozwiązanie będzie odpowiedni krótszy niż 45 minut, ale wciąż dostępne będzie wszystkie 35 pytań).​

Warunek wstępny uczestnictwa w egzaminie przedterminowym (tj. uzyskanie zaliczenia ćwiczeń) pozostaje niezmieniony.

terminy egzaminów:

14.06.2020r., godz. 12.00 - 14.00 (przedtermin) - egazmain online na platformie PEGAZ - EGZAMINY

26.07.2020r., godz. 12.00 - 13.00 - egzamin online na platformie PEGAZ - EGZAMINY 

terminy egzaminów w sesji poprawkowej (wrzesień 2020r.) zostana podane w lipcu 2020r.

 

wg bieżącego stanu stosownych regulacji dotyczących egzaminów w sesji letniej 2020 oraz wiedzy egzaminatorów, egzaminy w  sesji poprawkowej, tj. we wrześniu 2020r. (przewiduje sie dwa terminy) odbywać się będą w trybie tradycyjnym (egzaminy pismene w obiektach dydatktycznych WPiA UJ)

 

Wyniki egzaminów w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej

Wyniki wszystkich egzaminów z przedmiotów prowadzonych przez Katedrę są dostępne na stronie www.egzaminy.law.uj.edu.pl. Dostęp do indywidualnych wyników studenta odbywa się po zalogowaniu przy pomocy własnego loginu i hasła dostępowego do systemu USOSWEB. Dane obejmują wszystkie elementy składowe ocen, tj. liczbę punktów z testu egzaminacyjnego oraz punktów bonusowych (w zależności od przedmiotu za kolokwia albo kazusy).

W czasie prac serwisowych w systemie USOS dostęp do aplikacji może być utrudniony.

 

 

 

© 2011 Powered by ISKRA