Podręczniki


 

Historia nowożytnej admisitracji 

 

Jerzy Malec, Dorota Malec,

Historia administracji i myśli administracyjnej

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003

P. Cichoń, M. Hładij, D. Malec, J. Malec, Z. Zarzycki,

Historia administracji i myśli administracyjnej wybór źródeł

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006 (wyd. 2)

Hubert Izdebski

Historia administracji

Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001 (wyd. 5)

Wojciech Witkowski

Historia administracji w Polsce 1764-1989

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

 

 

 

 

Podstawy prawa cywilnego z umowami w adminsitracji 

 


 

Mieczysław Goettel (red.)

Prawo cywilne. Zarys wykładu (wydanie 4)

 Wydawnictwo Wolter Kluwer, Warszawa 2016

 
 

Edward Gniewek (red.), Piotr Machnikowski (red.)

Zarys prawa cywilnego (wydanie 3)

 Wydawnictwo CH BECK, Warszawa 2018

 

 

 

 

 

© 2011 Powered by ISKRA