Pracownicy, współpracownicy, doktoranci


 

Prof. dr hab. Dorota Malec - Kierownik Katedry

wykaz publikacji

tel. 012 663 12 10

e-mail: dorota.malec@uj.edu.pl

 

Dr hab. Paweł Cichoń - Adiunkt

Dr hab. Paweł Cichoń – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 r. W 2002 r. ukończył studia doktoranckie na UJ. W 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Rozwój myśli administracyjnej w Księstwie Warszawskim 1807-1815”, w roku 2015 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych. Od 2003 r. zatrudniony w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ (od 2004 r. na stanowisku adiunkta). Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: historia administracji w I Rzeczypospolitej, Księstwie Warszawskim, Wolnym Mieście Krakowie, nauczanie prawa i administracji w XIX w., organizacja i działalność prawników na ziemiach polskich w XIX i XX w. 

wykaz publikacji

tel. 012 663 12 10

e-mail: pawel.cichon@uj.edu.pl

 

Dr Michał Nowakowski - Adiunkt

Dr Michał Nowakowski – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2003 r. Od 2006 r. zatrudniony w Katedrze Historii Administracji i Myśli Administracyjnej UJ. W 2010 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wśród jego zainteresowań badawczych znajdują się: historia administracji  II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej, sądownictwo administracyjne w XIX w. i XX w., prawo adminsitracyjne i nieruchomości.

wykaz publikacji

Tel: 012 663 12 10

e-mail:  michal.nowakowski@uj.edu.pl

 

Dr Marek Stus - Adiunkt

Dr Marek Stus – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2004 roku. W 2010 roku uzyskał  stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia prawa prywatnego w XIX i XX wieku, muzułmańska kultura prawna ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawnej obecności muzułmanów w Europie, prawo lotnicze, prawo rodzinne i spadkowe. Członek Société d'Histoire du Droit w Paryżu i European Society for Comparative Legal History. Prywatnie pasjonat lotnictwa cywilnego, redaktor w portalu pasazer.com.

wykaz publikacji

tel. 012 663 12 10

e-mail: marek.stus@uj.edu.pl

 

 

Dr Mateusz Mataniak

Dr Mateusz Mataniak – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 roku uzyskał  stopień naukowy doktora nauk prawnych. Wśród jego zainteresowań naukowych znajdują się: historia prawa  i administracji w XIX i XX wieku.

wykaz publikacji

e-mail: aramis221@wp.pl

 

Dr Karol Siemaszko

Dr Karol Siemaszko ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2009 r. W 2013 roku uzyskał  stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z prawem karnym II Rzeczypospolitej oraz początków Polski Ludowej, a także wokół ustroju Polski po 1935 roku oraz funkcjonowania rządu Rzeczypospolitej na emigracji w latach 1939 – 1990. 

wykaz publikacji

e-mail: karolsiemaszko@wp.pl

 

 

© 2011 Powered by ISKRA