Dyżury 2019/20

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński – p. 114a, ul. Olszewskiego 2
(konkretne daty i godziny dyżurów będą podawane w odrębnych ogłoszeniach)

prof. dr hab. Adam Nita – wtorek, godz. 14.00 – 15.00, p. 114a

dr Anna Dumas – piątek, godz. 15:00 – 16.00, p. 114a

dr Paweł Kryczko – poniedziałek, godz. 12.00 – 13.00, p. 115

dr Jowita Pustuł – czwartek, godz. 9.00 – 9.45, p. 114b

dr Jerzy Serwacki – środa, godz. 13.00 – 14.00, p.115

mgr Wiktor Podsiadło (doktorant) – czwartek, godz. 17.30 – 18.15, p.114b

W czasie sesji i w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych dyżury odbywają się zgodnie z odrębnymi indywidualnymi ogłoszeniami.